skipToContentskipToFooter

evofenedex benoemt belangrijke punten in aanloop naar debat

29-01-2024 Ondernemers hebben de komende tijd een flink aantal uitdagingen. Een daarvan is de overgang naar zero-emissiezones en de vermindering van CO2-uitstoot. Veel bedrijven hebben al stappen gemaakt of zijn bezig deze te zetten. Maar er blijven ook aandachtspunten. Ondernemers hebben duidelijkheid nodig en betere randvoorwaarden.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over duurzaam vervoer. evofenedex maakt zich hard om 3 belangrijke punten onder de aandacht te brengen zodat ondernemers duidelijkheid krijgen en zo goed mogelijk worden ondersteund.

Geen onnodige drempels voor elektrische bestelauto's

Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling voor het C-rijbewijs voor de zwaardere elektrische bestelbus. De minister liet kortgeleden aan de Tweede Kamer weten dat hij niet van plan is deze vrijstelling te verlengen. Dit betekent dat elektrische bestelbussen van meer dan 3500 kg met een C-rijbewijs moeten worden bestuurd, of dat ze laadvermogen moeten inleveren en worden teruggekeurd. Het is essentieel dat hiervoor snel een oplossing komt zodat ondernemers de overstap naar elektrisch vervoer kunnen maken.

Zorg voor consistent beleid bij zero-emissiezones

Op 1 januari 2025 gaan de eerste zero-emissiezones in. Landelijk zijn afspraken gemaakt over uniforme aanpak en inrichtingseisen. Vervoerspartijen, waaronder evofenedex, waren hierbij betrokken. Gemeenten gaan het zero-emissiebeleid nu lokaal implementeren. Wij zien dat gemeenten afwijken van de gemaakte afspraken. Het is van groot belang dat gemeenten zich houden aan de eerder gemaakte afspraken over deze zones. Afwijkingen van het vastgestelde beleid tijdens de transitieperiode zorgen voor onzekerheid en druk op het leefklimaat in steden. Wij roepen de Kamer op om in lijn met het Klimaatakkoord te benadrukken dat gemeenten de gemaakte afspraken moeten nakomen.

Zonder elektriciteit geen elektrisch wagenpark

De overgang naar elektrisch en waterstofaangedreven transport is een belangrijke stap om de uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen. Het aantal beschikbare voertuigen neemt snel toe. De beschikbaarheid van goed functionerende laadinfrastructuur niet. Een landelijk netwerk van betaalbare oplaadpunten is noodzakelijk om ondernemers de zekerheid te bieden die ze nodig hebben bij de aanschaf van elektrische voertuigen. Wij roepen de overheid op om meer regie te nemen en ondernemers handelingsperspectief te bieden.