skipToContentskipToFooter

Grip op brandstofverbruik bij 27 vrachtauto's

23-07-2023 Bij duurzame vervoersoplossingen gaan de gedachten al snel naar elektrische auto’s of voertuigen op waterstof. Maar bij de Duynie Group laten ze zien dat aandacht voor ogenschijnlijk simpele details ook veel rendement oplevert. Belangrijkste les: betrek de chauffeurs én de planners erbij.

“We zijn hier de hele dag met efficiency bezig, anders kun je geen geld verdienen. Plannen is lastig, maar loont altijd.” Het lijken dooddoeners die Niels Straub (44) van de Duynie Group in een gesprek ter sprake brengt, maar de cijfers die hij vervolgens presenteert, liegen niet. Zo bespaarde het bedrijf vorig jaar met vrij simpele maatregelen zo’n negen procent aan dieselolie, terwijl het totale productvolume is toegenomen. Dat was meteen ook winst voor het milieu, omdat de CO2- uitstoot evenredig afnam. En dat is naar klanten toe vaak een toegevoegde waarde.

Straub is teamleider Operations, maar dat is een wat bescheiden benaming als je naar zijn brede takenpakket kijkt. Hij koop auto’s in, regelt verzekeringen en brandstoffen, neemt chauffeurs aan en is operationeel verantwoordelijk voor de op- en overslag van Duynie Feed in Nijmegen. De bedrijven uit de Duynie Group vallen onder het overkoepelende Royal Cosun en geven nieuwe waarde aan co-producten uit de levensmiddelen-, dranken- en biobrandstofsector. Er wordt veel gereden met droge bulk en vloeistoffen in container- en tankauto’s. 

"Gesprekken met de chauffeurs hebben al snel effect op het brandstofverbruik.”

Niels Straub, teamleider Operations
dynie_groep_manager.jpg

Continu op de weg

Elektrische auto’s zijn volgens Straub vooralsnog geen optie voor het bedrijf, en niet alleen vanwege de enorme kilometrages. “De hogere aanschafprijs is niet eens het grootste probleem, maar met auto’s die, zoals bij ons, 24 uur per dag moeten rijden is opladen wel een probleem. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van PTO’s (Power Take Off’s, voor bijvoorbeeld pompinstallaties), wat ten koste gaat van de actieradius. En over actieradius gesproken, de meeste e-trucks halen maximaal 350 kilometer, dat is voor ons echt veel te weinig.”

De 27 vrachtauto’s van het bedrijf – veel Volvo’s, een paar DAF’s en een Mercedes – rijden op 1 lng-truck na allemaal op diesel. Dat kan nu niet anders, want de auto’s van Duynie Feed zijn vrijwel continu op de weg, bestuurd door chauffeurs die hun dag- en nachtdiensten afwisselen. “Elke auto rijdt jaarlijks zo’n 250.000 kilometer”, zegt Straub. “Stilstaan doen ze alleen voor onderhoud.”

Bonus voor chauffeur

Met zo veel kilometers kun je al snel met vrij simpele maatregelen effecten bereiken. Zo houdt Straub per chauffeur het brandstofverbruik bij, chauffeurs die goed scoren op verbruik verdienen een bonus. “We voeren ook gesprekken met chauffeurs die het minder goed doen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat ze bij het naderen van een rotonde iets te vroeg remmen, waardoor ze weer gas moeten bijgeven om de rotonde te bereiken. Dat is niet echt efficiënt, net als dat noodstop heel vaak voorkomen kunnen worden. Als je het daar met je chauffeurs over hebt en ze passen hun rijgedrag aan, heeft het al snel effect op het brandstofverbruik”, zegt Straub. Ook gebruik van de cruise control wordt aangemoedigd. Via de boordcomputer kan het bedrijf per truck en zelfs per chauffeur zeer bruikbare verbruiksdata uitlezen. De chauffeur kan zijn eigen data raadplegen via zijn smartphone. 

dynie_groep_voertuig.jpg

Een containertruck lost zijn lading. Duynie Feed heeft overwegend Volvo’s in dienst.

Continu op de weg

Straub maakte ook werk van banden en hun onderhoud. “Ik doe aan bandenmanagement via een onderhoudscontract met Euromaster. Dit bedrijf controleert elke auto vier keer per jaar op profieldiepte en bandenspanning. Vroeger kon je dat soort dingen aan de chauffeurs overlaten, maar niet alle chauffeurs zijn op die manier nog betrokken, helaas”, zegt Straub. Hij merkt dat ook met schades. “Sommige chauffeurs hebben van een klein deukje al pijn in hun buik, anderen zeggen pas na drie weken dat ze ergens tegenaan zijn gereden.”

Goede communicatie

Niettemin blijkt uit het systeem met brandstofbonussen dat chauffeurs meer geïnteresseerd raken, meent Straub. “Soms zet ik ze even bij elkaar. Als de ene chauffeur met een Volvo Turbo Compound 1 op 3,6 haalt en de andere 3,8 op hetzelfde traject, praten we daarover. Dan merk je dat de chauffeurs het er onderling ook over hebben. In het begin hadden we dat ook met de nieuwe lng-truck. ‘Gas is om op te koken’, riep de meerderheid. Maar toen ze ermee gingen rijden, vonden ze die auto toch wel lekker stil en bleek het tanken enorm mee te vallen.”

Van het chauffeurstekort hebben ze bij Duynie geen last. “Als chauffeurs hier weggaan, gaan ze met pensioen”, lacht Straub, die tot slot nog een belangrijke tip heeft. “Zorg voor een goede communicatie tussen chauffeurs en de mensen van de planning. Die zien elkaar vrijwel nooit, maar zijn wel afhankelijk van elkaar. Als ze onderling goed communiceren, kun je heel veel incourante ritten vermijden. Door diverse innovatieve communicatietools die we hebben ingezet bij onze klanten en leveranciers wordt er bij ons niet voor niets gereden. Wij zetten volledig in op volle vrachten.”

Dit artikel is eerder verschenen in evofenedex magazine nr. 5

Auteur: Guus Peters

dynie_groep_voertuig2.jpg

Zorgvuldigheid troef. Elke truck die het terrein van de Duynie Group oprijdt of verlaat, gaat eerst op de weegbrug.

Scherpe prijs voor brandstof voor grootverbruikers

Verbruikt jouw bedrijf op jaarbasis meer dan 200.000 liter, maak dan gebruik van ons maatwerkaanbod.

Netwerk verduurzaming logistieke ketens

Dit netwerk is exclusief voor sterk gemotiveerde professionals die de maatschappelijke uitdaging om de CO2-uitstoot te verminderen, durven én willen oppakken.