skipToContentskipToFooter

evofenedex adviseert bedrijven om stoffeninventarisatie periodiek te controleren en bij te werken

10-03-2021 Eind februari heeft de Inspectie SZW (iSZW) per brief een verzoek verstuurd aan duizend bedrijven om hun inventarisatie van gevaarlijke stoffen waar het bedrijf mee werkt online aan te leveren. De actie is onderdeel van een pilot om informatie te vergaren voor een nieuw risicomodel. Dit zou de basis moeten worden voor de inzet van de inspectie. evofenedex begrijpt de intentie van de pilot maar merkt dat het initiatief veel vragen bij leden oproept.

De gevraagde inventarisatie maakt deel uit van de wettelijke verplichting voor het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen. Het is onderdeel van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, horen deze inventarisatie volgens de Arbowet te hebben. evofenedex ziet de RI&E als eerste stap om een gezonde en veilige werkplek te creëren en te bewaken.

CAS-nummers

De inspectie vraagt om niet alleen de stofnamen en de hoeveelheden van de stof in het bedrijf online door te geven, maar ook de CAS-nummers. Dit zijn internationaal afgesproken identificatienummers van de chemische componenten. Hoewel deze op het veiligheidsinformatieblad van het betreffende product te vinden zijn, betekent het verzoek om dit online in te vullen een behoorlijke administratieve belasting voor bedrijven met een groot assortiment.

Tegelijkertijd is nog niet geheel duidelijk hoe de inspectie opvolging wil geven aan de pilot. evofenedex heeft daarom, samen met diverse brancheverenigingen, VNO-NCW/MKB Nederland verzocht om in overleg te gaan met iSZW.

Ondersteuning

Bedrijven die de brief hebben ontvangen, zijn niet verplicht om aan het verzoek te voldoen (dat is anders als de inspectie informatie vordert), maar moeten wél op ieder moment hun inventarisatie op orde hebben en kunnen overleggen. evofenedex adviseert bedrijven om hun inventarisatie periodiek, maar ook bij wijzigingen in het assortiment, te controleren en bij te werken, en kan daarbij ook ondersteuning bieden.

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Elmar en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex gevaarlijke stoffen