skipToContentskipToFooter

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers in kaart te brengen in de vorm van een zogenoemde Risico-inventarisatie & Evaluatie, of kortweg RI&E. Een bedrijf dat actief aan de slag wil gaan met gezond en veilig werken, zal merken dat de eerste stap het maken van een RI&E is; dat is de basis.


Cijfers over de RI&E.jpg

Om van de werkvloer écht een gezonde en veilige werkplek te maken, is echter meer nodig dan alleen het voldoen aan de wettelijke eis dat een bedrijf een RI&E moet hebben. Als initiatiefnemer van de Code Gezond en Veilig Magazijn streven wij daarom naar een ‘RI&E+’ bij Nederlandse bedrijven. Om van een RI&E een RI&E+ te maken, onderscheiden we drie stappen: awareness en complaince, beheersen en voorkomen en leiderschap en participatie. We leggen ze hieronder kort uit.

Awareness en compliance

Het startpunt is een niveau van awareness en compliance, van bewustwording van de relevante risico-hotspots in het magazijn en opname daarvan in de RI&E, met inachtneming van de toepasselijke regels uit de Arbowetgeving.

Aangezien een RI&E+, aangevuld met relevante risico-hotspots, een ‘levend’ document is, waarmee de ondernemer aan de slag gaat, zullen sommige onderdelen nog in uitvoering zijn – de zogenoemde awareness-fase – terwijl andere al voldoen aan wet- en regelgeving – de compliance-fase. De motivatie komt op dit niveau nog voor een groot deel van buitenaf (de wettelijke verplichting).

Beheersen en voorkomen

Het tweede niveau gaat uit van de RI&E en compliance, maar hier komt intrinsieke motivatie om de hoek kijken. In plaats van slechts te voldoen aan wet- en regelgeving, probeert een ondernemer risico’s te beheersen en te voorkomen. Werkgever en werknemers werken samen aan gedrag, bewustwording en een integrale veiligheidscultuur. Zo ontstaat de RI&E+.

Leiderschap en participatie

Het hoogste doel is het niveau van leiderschap en participatie: werkgever en werknemers zijn intrinsiek gemotiveerd om aan arbeidsveiligheid te werken. Zij zijn overtuigd van de meerwaarde van veilig werken en door hun gedrag leveren zij een bijdrage aan de arbeidsveiligheid.

Van RIE naar RIE plus afbeelding.jpg

Route

De route naar een RI&E+ is geen rechte lijn; bij veel bedrijven zullen de verschillende niveaus door elkaar heen lopen. Het kan zijn dat er een risico-hotspot is die nog niet aan wet- en regelgeving voldoet bij een bedrijf met een goed integraal veiligheidsbeleid. Of de veiligheidscultuur is dik in orde, maar de ondernemer komt er door de Code achter dat hij een risico-hotspot over het hoofd heeft gezien. Vanaf niveau twee – beheersen en voorkomen – kan een ondernemer van een RI&E een RI&E+ maken.