skipToContentskipToFooter

Recht op vrije goederenverkeer beperkt door Oostenrijk

16-05-2024  De Europese Commissie oordeelt kritisch over Oostenrijkse maatregelen die het goederenvervoer op een aantal snelwegen bij de Italiaanse grens hinderen. De officiële reactie van Brussel is een belangrijke stap voorwaarts om definitief een einde te maken aan de Oostenrijkse maatregelen.

De reactie van Brussel komt naar aanleiding van een klacht van Italië over Oostenrijk. Italië had bij de Europese Commissie een klacht ingediend, omdat het vindt dat Oostenrijk het recht op het vrije goederenverkeer in de Europese Unie schendt. In Oostenrijk zijn beperkende maatregelen van kracht voor zware vrachtauto’s bij de Brennerpas. Voor de snelwegen A12 en A13 gelden een nachtelijk rijverbod, een sectoraal rijverbod gericht op bepaalde goederen met ‘spooraffiniteit’, een winterverbod op zaterdagen en een beperking voor zware voertuigen die de snelweg willen oprijden.

Beperking van vrij verkeer

Na de schriftelijke en mondelinge argumenten van beide landen te hebben beoordeeld, is de Europese Commissie van mening dat het goederenvervoer inderdaad wordt beperkt en daarmee het vrije verkeer van goederen uit de artikelen 34 en 35 van het Europese wetboek.

De Commissie erkent bepaalde verklaringen van Oostenrijk met betrekking tot milieuoverwegingen. Toch is ze van oordeel dat de Oostenrijkse maatregelen aan consistentie ontberen. Ze zijn niet in hun geheel te rechtvaardigen op grond van argumenten als milieubescherming, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming. Bovendien is het waarschijnlijker dat sommige van de maatregelen eerder buitenlandse ondernemingen treffen dan Oostenrijkse.

Standpunt IRU en ESC

De International Roald Transport Union (IRU), die al jarenlang aandacht vraagt voor de problemen voor vervoerders, juicht het advies van de Europese Commissie toe. “Langdurige onderhandelingen op regeringsniveau zijn niet succesvol gebleken. We hebben nu actie nodig. Met deze kostbare bevestiging in handen verwachten we dat Italië dit verder zal aanvechten bij het Europese Hof van Justitie, met steun van de Europese Commissie”, aldus EU-advocacy director Raluca Marian van de IRU. De ESC, waar evofenedex een zeer belangrijke rol in speelt, steunt het standpunt van de IRU dat Oostenrijk misbruik maakt van de belangrijke handelscorridor door het land. De bezorgdheid is de afgelopen jaren door meerdere partijen, waaronder de IRU, vele malen geuit, zonder tot nu toe een bevredigend antwoord van de Commissie.