skipToContentskipToFooter

IRU pleit voor maatregelen om beroep aantrekkelijker te maken

06-05-2024  Meer dan de helft van alle Europese transportbedrijven kan zijn activiteiten niet uitbreiden omdat ze geen chauffeurs kunnen vinden, blijkt uit onderzoek van de IRU. De wereldwijde vervoersorganisatie, waar evofenedex een actieve rol in speelt, pleit voor Europese maatregelen om het beroep van chauffeur aantrekkelijker te maken.

De International Road Transport Union (IRU) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de gevolgen van het chauffeurstekort in Europa. Daarbij werden ruim 1000 goederenwegvervoerders bevraagd. Niet alleen in de Europese Unie (EU), maar ook in Groot-Brittannië en Noorwegen. Meer dan de helft van de bedrijven bleek zijn activiteiten niet te kunnen uitbreiden vanwege het tekort aan chauffeurs.

Minder productiviteit en omzet

Andere gevolgen van het chauffeurstekort waren een verminderde productiviteit (bijna de helft van de bedrijven) en een daling van de omzet. De EU, Noorwegen en Groot-Brittannië komen samen ruim 233.000 vrachtwagenchauffeurs tekort. De verwachting is dat het aantal oploopt tot meer dan 745.000 in 2028 als er geen cruciale maatregelen worden genomen, aldus de IRU.

Een belangrijk probleem is onder meer de vergrijzing onder chauffeurs. De gemiddelde leeftijd is momenteel 47 jaar. Een derde van alle chauffeurs is ouder dan 55 jaar. Deze groep zal over niet al te lang met pensioen gaan.

Van betere voertuigen tot hogere beloning

Meer dan 70 procent van de Europese bedrijven streeft naar maatregelen om chauffeurs te behouden en aan te trekken. Zo biedt meer dan de helft van alle Europese bedrijven prestatiebeloningen en een hoger salaris. In Nederland ligt het brutosalaris van een vrachtwagenchauffeur gemiddeld 133 procent hoger dan het nationale minimumloon. Investeren in betere voertuigen, vergoeden van scholingskosten en bieden van bijscholingsmogelijkheden zijn andere maatregelen die bedrijven nemen.

Hoge kosten scholing

De hoge kosten voor het behalen van een vrachtwagenrijbewijs en beroepskwalificaties blijken in Europa een aanzienlijke belemmering te zijn voor het aantrekken van nieuwe mensen voor het beroep. Dit speelt vooral bij jongeren.

Raluca Marian, IRU-directeur EU Advocacy: “Dit rapport toont duidelijk aan dat goederenwegvervoerders en als bijgevolg de handel in de EU worden belemmerd door het tekort aan chauffeurs. Het maakt ook duidelijk dat bedrijven er alles aan doen om chauffeurs aan te trekken en te behouden. Hoewel de oorzaken van het tekort aan chauffeurs divers zijn, moeten de EU en regeringen hun rol vervullen bij het wegnemen van toegangsbarrières tot het beroep en aantrekkelijkere arbeidsomstandigheden ondersteunen.”

Zij vervolgt: “Wat bijvoorbeeld de barrières betreft: de kloof tussen school en wiel moet worden gedicht door 17-jarigen de kans te geven rijervaring op te doen naast een chauffeurstrainer. En de erkenning van rijbewijzen en kwalificaties uit derde landen moet worden geharmoniseerd op EU-niveau. De rustomstandigheden van chauffeurs moeten eveneens worden verbeterd, onder meer door veiligere parkeerplaatsen te creëren.”

Aantrekkelijker maken voor vrouwen

Veilige parkeerplaatsen zijn onder meer cruciaal om het beroep voor vrouwen aantrekkelijker te maken. Zo is slechts 4 procent van alle Europese vrachtwagenchauffeurs vrouw. De beschikbaarheid van veilige arbeidsomstandigheden en toegang tot goed uitgeruste rustzones zijn de voornaamste zorgen voor vrouwen. Het verbeteren ervan is van cruciaal belang om meer vrouwen voor het beroep aan te trekken.

Goede werkomgeving chauffeurs

evofenedex ondersteunt de initiatieven van bedrijven om de werkomgeving voor chauffeurs aantrekkelijk te maken. Godfried Smit, manager European Affairs bij evofenedex: "Vaak zijn het 'kleine dingen' als goedwerkende wifi en prettige wachtruimtes die al helpen. Als chauffeurs enthousiaste verhalen over hun werk op een verjaardag vertellen, draagt dat bij aan een positief imago van het beroep."