skipToContentskipToFooter

Informatie over transport tijdens weeralarm en gladheidsbestrijding

31-03-2022 Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven vanwege gladheid door sneeuwval. De komende uren is het in Utrecht en Gelderland plaatselijk glad door sneeuwval. Later in de middag kan het in het noordoosten glad worden door sneeuwval. In de avond breiden sneeuw en gladheid zich uit over de rest van het land. Met name het wegverkeer kan hinder ondervinden van de gladheid.

Met Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft evofenedex in samenwerking met Rijkswaterstaat, het KNMI en het Verbond van Verzekeraars, een digitale flyer ontwikkeld met tips voor bedrijven en hun vrachtautochauffeurs hoe om te gaan met de weersituaties code rood, oranje of geel.

Bij code geel is het advies: wees alert. Als de weersituatie ‘code rood’ wordt dan adviseren wij het vervoer stil te leggen in de regio('s) waar code rood geldt. Veiligheid staat voorop. Met de sector is afgesproken in te zetten op preventie. Daarbij wordt voor een belangrijk deel geleund op de vakkennis van de chauffeurs, die als kaptein op het schip veilige afwegingen moeten maken. Maar ook vanuit het transportbedrijf (de planning) en de verladers is het van belang om tijdens extreem weer de chauffeurs niet onder druk te zetten en de eisen aan de aflevertijden zo nodig aan te passen.

Digitale flyer

Met Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben we in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Verbond van Verzekeraars een digitale flyer ontwikkeld met tips voor bedrijven en hun vrachtwagenchauffeurs. Deze flyer vertelt hoe om te gaan met de weersituaties code rood, oranje of geel. Zo kunnen bedrijven én chauffeurs zich goed voorbereiden op extreme weersituaties en in die gevallen de juiste afwegingen maken in het belang van hun eigen veiligheid en die van medeweggebruikers. Download hier de flyer 'Preventie incidenten bij extreem weer'.

Gladheidsbestrijding

Het vervoer voor de gladheidsbestrijding heeft te maken met regels voor bijvoorbeeld rusttijden, de tachograaf en het totaal toegestaan gewicht. Hoe zit het bijvoorbeeld met de dagelijkse rust als je wordt opgeroepen om in de avond of nacht te strooien voor de gladheidsbestrijding? In het Arbeidstijdenbesluit vervoer geldt een ononderbroken dagelijkse rust van 11 uur of 9 uur (3 keer tussen 2 wekelijkse rusten) of gesplitste rust in 9 en 3 uur. Voor oproepdiensten mag je in Nederland gebruikmaken van de consignatieregeling. Volgens de consignatieregeling mag je de dagelijkse of wekelijkse rust onderbreken. Wel geldt er een maximale arbeidstijd van 13 uur en een dagelijkse rust van 11 uur per 24 uur. De 11 uur rust mag je bijvoorbeeld splitsen in 5 en 6 uur. De 24-uursperiode start bij aanvang van de gewone werkdag en bij aanvang van de oproep. De aanvang van een 24-uursperiode mag dus 2 of 3 keer in een periode van 24 uur zijn.

Informatieblad

Voor informatie over inzet van materieel en personeel bij gladheidsbestrijding verwijzen we je naar het informatieblad dat evofenedex gemaakt heeft naar aanleiding van de in 2018 gewijzigde beschikking gladheidsbestrijding. Dit informatieblad vertelt je over de voorschriften die van toepassing zijn, de vrijstellingen bij de inzet van materieel en de arbeidstijden bij gladheidsbestrijding. Verder geeft het informatie over de consignatieregeling, het tachograafgebruik en de planning van de werkzaamheden.


Rijden met gevaarlijke stoffen bij slecht weer

Wanneer de weersomstandigheden slecht zijn, gelden voor vervoer van gevaarlijke stoffen andere regels. Uit vragen die bij onze ledenservice binnenkomen, blijkt dat deze regels niet bij iedereen duidelijk zijn. Lees meer hierover op onze website: Rijden met gevaarlijke stoffen bij slecht weer | evofenedex


Weeralarm KNMI

Bij extreem weer zoals gladheid, dichte mist, storm of bij ongewone temperaturen geeft het KNMI een weeralarm af. Afhankelijk van de verwachte hevigheid gebeurt dat met codes geel, oranje en rood. Zie de website van het KNMI voor actuele waarschuwingen. Informatie over code oranje en rood wordt ook getwitterd via @knmi en verschijnt op NOS teletekst (pagina 713). Door Rijkswaterstaat worden de waarschuwingen van het KNMI omgezet naar een advies voor het verkeer. Dit gebeurt via de website van Rijkswaterstaat en dit twitteraccount van Rijkswaterstaat.