skipToContentskipToFooter

Utrecht conformeert zich aan de Green Deal Zero Emmision Stadslogistiek (GD ZES)

22-12-2020 De Utrechtse gemeenteraad heeft het nieuwe luchtkwaliteitsbeleid en uitvoeringsprogramma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ aangenomen. Utrecht voldoet hiermee aan de doelstellingen van het klimaatakkoord en conformeert zich aan de Green Deal Zero Emmision Stadslogistiek (GD ZES) om per 2025 uitstootvrije bevoorrading te realiseren. evofenedex ondersteunt de GD ZES en is van mening dat er met dit landelijk kader duidelijkheid is gekomen voor handels- en productiebedrijven.

Utrecht werkt al jaren, in samenspraak met het bedrijfsleven, aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In de plannen is onder meer een betere subsidie voor het slopen van bestelauto’s met emissieklasse 3 of lager opgenomen. En uiterlijk in 2023 zal een besluit worden genomen of het vergroten van de milieuzone tot aan de snelwegring (A2, A12, A27 en N230) noodzakelijk is. Ook zal de gemeente de landelijk afgesproken overgangsregelingen respecteren en voor vrachtauto’s de overgangsregeling tot 2030 (voor Euro VI) voor bestelwagens tot 2027 (Euro V) en tot 2028 (Euro VI) hanteren.

evofenedex zal tot 2025 betrokken blijven bij de besluitvorming en de totstandkoming van de milieuzone en zero-emissiezone.