skipToContentskipToFooter

Neem zo spoedig mogelijk contact op met je douane-expediteur

08-05-2020 De afgelopen periode publiceerden wij over de uitstelregeling betaling invoerrechten als gevolg van de coronacrisis. In de tussentijd is het overleg met koepelorganisaties en de Douane voortgezet. De Douane stelt zich op het standpunt dat dit uitstel moet worden aangevraagd door de importeur indien deze vertegenwoordigd wordt door een douane-expediteur (dus bij directe vertegenwoordiging) en de betaling plaatsvindt met gebruikmaking van het maandkrediet van deze expediteur.

Door verschillende expediteurs is aangegeven dat deze regeling voor hen een aanzienlijk risico met zich meebrengt. Voor een douane-expediteur is het namelijk onduidelijk of het door de importeur aangevraagde uitstel daadwerkelijk wordt verleend. Als dit niet gebeurt, moet alsnog betaald worden. Op dit moment zijn de goederen in het algemeen al ter beschikking gesteld van de aangever, en is er voor de expediteur geen verhaal meer mogelijk.

Termijn verlengd

Een aantal expediteurs overweegt nu uitsluitend mee te werken aan uitstel als iemand als importeur de douane-expediteur machtigt het uitstel aan te vragen. Dit is dan een machtiging op basis van het civiele recht en geen douanetechnische vertegenwoordiging. Aangezien de deadline die de Douane hanteert voor het ontvangen van de verzoeken tot uitstel over de maand april 22 mei 2020 is, en het regelen van een volmacht tijd kost, raden wij aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met je douane-expediteur. Oorspronkelijk was deze datum 15 mei maar als gevolg van overleg tussen de Douane en onder meer evofenedex is deze termijn verlengd. Van je douane-expediteur verneem je dan in detail hoe de procedure goed en tijdig te regelen.