skipToContentskipToFooter

evofenedex zet regels op een rij

10-03-2020 evofenedex krijgt veel vragen van leden die willen weten hoe zij om moeten gaan met (buitenlandse) chauffeurs die goederen komen laden en/of lossen op het bedrijfsterrein. Daarom zet zij de regels even op een rij. Het zal per situatie verschillen hoe hiermee omgegaan moet worden, en per geval zal een inschatting gemaakt moeten worden van de risico’s van besmetting. Het is daarom van belang de actuele informatie van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

Voor chauffeurs die aan de poort komen om goederen te laden en/of te lossen kan de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Indien de chauffeur niet in een risicogebied is geweest:

 • Breng de chauffeur op de hoogte van de hygiënerichtlijnen zoals deze binnen het bedrijf gelden voor medewerkers en bezoekers, zoals bijvoorbeeld vaker en langer de handen wassen, niezen/hoesten in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken.

2. Indien de chauffeur wél uit een risicogebied komt:

 • Breng de chauffeur op de hoogte van de hygiënerichtlijnen zoals deze binnen het bedrijf worden toegepast.
 • Overweeg om de chauffeur in de cabine te laten bij het laden of lossen van de goederen indien de goederen in een solo-bakwagen zijn of moeten worden geladen.
 • Overweeg de goederen buiten ‘de poort’ te lossen/laden indien dit fysiek mogelijk is.
 • Indien de goederen zijn vervoerd of moeten worden geladen in een oplegger/hanger, overweeg deze met een eigen trekker/voorwagen naar de laad-/losplaats te rijden.
 • Desinfecteer hierbij de deurklinken en overige aanrakingspunten van de oplegger/hanger.
 • Overweeg om een aparte was-/toiletruimte te reserveren voor chauffeurs uit besmette gebieden.
 • Als de chauffeur wel gezondheidsklachten heeft (definitie volgens RIVM is “koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking”) is het advies om de chauffeur geen toegang te geven tot het terrein en de werkgever direct te informeren.

3. Wat mag ik in verband met de privacywetgeving aan mijn werknemers vragen?

 • De specifieke situatie nu is primair de verantwoordelijkheid van de overheid, niet die van werkgevers. De privacywetgeving blijft dus zoals gebruikelijk van kracht. Voor werknemers die zelf een vermoeden van besmetting hebben, geldt dat zij de huisarts bellen (niet bezoeken) en thuis blijven (tot na medische controle).
 • Je mag werknemers vragen naar welk gebied zij op vakantie zijn geweest. Je mag werknemers ook vragen of zij gezondheidsklachten hebben, maar werknemers zijn niet verplicht om hierop te antwoorden. Dat mag uiteraard wel. De werkgever mag echter geen medische gegevens verzamelen en registreren, dus ook het antwoord van de werknemer op de gestelde vraag niet. En ook niet als de werknemer je spontaan een en ander vertelt.
 • Temperatuur opnemen, een koortsscan maken, is niet toegestaan. Werknemers aan de poort scannen, bijvoorbeeld als er een vermoeden bestaat dat de werknemer besmet is (het onderscheid met een gewone griep is door niet-artsen overigens niet te maken), mag niet, en hoeft redelijkerwijs ook niet, gezien het GGD-beleid (huisarts bellen). De suggestie doen de huisarts te bellen kan uiteraard wel. Bij een werknemer van wie vaststaat dat hij/zij is besmet, is het uiteraard vanuit preventieplicht uit de Arbowetgeving geboden hem/haar de toegang te ontzeggen.

Daarnaast adviseert evofenedex om structureel contact te houden met logistieke dienstverleners, opdrachtnemers en/of opdrachtgevers in de vervoersketen, om niet voor verrassingen te komen staan.

Algemene vragen over het coronavirus kunnen worden gesteld via het door de Rijksoverheid opengestelde telefoonnummer: 0800-1351. Voor logistieke vragen kunnen leden van evofenedex contact opnemen met de ledenservice: 079-3467 346.