skipToContentskipToFooter

Coronavirus: zorg voor goed hygiëneprotocol

10-03-2020 Het coronavirus, ook bekend onder de naam COVID-19, heeft ook Nederland bereikt. Het RIVM is verantwoordelijk voor de voorlichting aan bedrijven en burgers over wat zij kunnen doen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Hieronder een kort overzicht van wat je als bedrijf zelf kunt doen.

Nieuwe maatregel: stop met handen schudden!

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er komt nu een nieuwe maatregel bij. Sinds maandagavond 9 maart 2020 wordt ook opgeroepen om geen handen meer te schudden. rivm.nl/coronavirus.

Neem extra hygiënemaatregelen

Het is aan te raden om werknemers en klanten te informeren over de hygiënemaatregelen die zij zelf kunnen nemen, zoals vaker de handen te wassen en te niezen in de elleboog. Het risico op besmetting wordt verder verkleind door bijvoorbeeld geen handen meer te schudden op het werk, meer werknemers thuis laten werken, minder bijeenkomsten met meerdere personen organiseren en minder bezoekers laten komen.

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld om verspreiding te voorkomen. Zie rivm.nl/coronavirus/

Infomeer medewerkers over de meldplicht

Informeer het personeel ook over de meldingsplicht die is ingesteld vanwege het coronavirus. Een medewerker die zich ziek meldt moet telefonisch contact opnemen met de huisarts als:

  • er sprake is van koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
  • en de medewerker de afgelopen twee weken in een land of regio is geweest waar het coronavirus is vastgesteld, zie hrivm.nl/verspreiding
  • of de medewerker de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het coronavirus.

Personeel adviseren om naar de (bedrijfs)arts te gaan is niet verstandig. Het Nederlands huisartsengenootschap (NHG) heeft namelijk als richtlijn dat eerst telefonisch wordt bepaald wat de klachten zijn. De huisarts overlegt vervolgens met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) of onderzoek naar het coronavirus nodig is en informeert de patiënt over de te ondernemen stappen. Daarnaast kan het bedrijf de arbodienst inschakelen om advies te vragen over welke maatregelen er genomen kunnen worden. De lichaamstemperatuur meten van alle werknemers of zelf testen laten uitvoeren is niet toegestaan, ook niet als ze uit een gebied komen waar het coronavirus is vastgesteld.

Ken de reisplannen van de medewerkers

Wees extra waakzaam voor werknemers die zakelijk of privé op reis zijn geweest in risicogebieden, zoals deze door het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn benoemd op hun site nederlandwereldwijd.nl//reisadvies. Medewerkers die nog op zakenreis gaan kunnen zich het beste laten informeren via de website iatatravelcentre.com voor de meest actuele policy op de diverse luchthavens.