skipToContentskipToFooter

“Dat het niet op een etiket staat betekent dus niet dat er geen risico’s zijn.”

15-04-2022 Veel handels- en productiebedrijven hebben te maken met risicovolle stoffen in hun magazijn, ook al zijn ze zich daar niet altijd bewust van. Om de bewustwording over de gevaren in deze werkomgeving te vergroten is evofenedex, gesteund door een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vanaf 2020 een campagne gestart.

Elmar Otten werkt bij evofenedex als beleidsmedewerker op het gebied van veiligheid en milieu. “We richtten ons in deze campagne specifiek op de risico’s van CMR-stoffen in magazijnen. CMR staat voor: carcinogeen (kankerverwekkend), mutageen (DNA schade veroorzakend) of reprotoxisch (schade aan de voorplantingsorganen). Bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen lijken de risico’s van dit soort stoffen op het eerste gezicht wel mee te vallen. Ze zitten immers in een verpakking. Toch kan je er ook in het magazijn mee te maken krijgen. Denk aan een lekkend vat, dieselrook bij het laaddok of schadelijke gassen die vrij kunnen komen bij het openen van zeecontainers.”

“Om erachter te komen welke kennis er al over de risico’s van deze stoffen bestond, hebben we een quiz gemaakt. Daaruit bleek dat er aardig wat misverstanden zijn als het gaat om CMR-stoffen, bijvoorbeeld dat gevaarlijke stoffen altijd met een etiket zijn aangeduid. Maar ook dieselrook en houtstof zijn gevaarlijke stoffen waar je mee te maken kunt hebben in een magazijn. Op basis van de uitkomsten van deze quiz hebben we vervolgens een aantal workshops en webinars georganiseerd en een ‘praatposter’ gemaakt met daarop mogelijke hotspots die aangeven waar er CMR-risico’s in een magazijn voorkomen. Ook hebben we alle informatie van de campagne verzameld in een boekje en op de campagnewebsite.”

Resultaat

Wat heeft de campagne opgeleverd? “We merken dat de bewustwording onder onze leden enorm is gegroeid. Werknemers worden weer op scherp gezet. Een lid heeft onze pocketguide zelfs gebruikt om e-learning modules voor het personeel te maken. Daarnaast hebben we het handelingsperspectief vergroot door veel aandacht te besteden aan de STOP-strategie.”

Tips

Tot slot, heb je tips voor andere organisaties en partijen die werken met gevaarlijke stoffen? “Het onderzoek onder onze leden in de vorm van een quiz werkte erg goed. Wij kregen zo een beeld van het kennisniveau van onze achterban, op basis waarvan we de informatie in de campagne konden aanpassen, en voor de leden was een quiz leuker om te doen dan het invullen van een vragenlijst. Zo’n quiz kun je ook in je eigen bedrijf organiseren, dan komt het onderwerp gelijk tot leven.”

Wil je ook werk maken van veilig werken met gevaarlijke stoffen? Kijk dan op onze campagnewebsite voor praktische info en handvatten om aan de slag te gaan. En bekijk hier de campagnepagina van evofenedex met nuttige informatie over veilig werken met CMR-stoffen in magazijnen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Arboportaal.nl