skipToContentskipToFooter

evofenedex benadrukt belang niet langer uitstellen zero-emissiezones

11-06-2024 De gemeente Delft heeft onlangs gezegd het belang van duidelijke en tijdige communicatie over het invoeren van de zero-emissiezones te erkennen. De communicatie richting ondernemers wordt daarom in de aanloop naar 1 januari 2025 geïntensiveerd. Dit is cruciaal, aangezien bedrijven goed geïnformeerd en betrokken moeten zijn om deze transitie succesvol te laten verlopen.

“Wij zijn blij te horen dat de communicatie richting onze achterban de komende periode wordt geïntensiveerd om zo de hele sector mee te krijgen”, aldus Lars Ahsman. Vanuit zijn functie als beleidsadviseur van evofenedex vertegenwoordigde hij op 7 juni jongstleden de belangen van de leden van de ondernemersvereniging tijdens een vergadering van de Commissie Bevoorrading Delft.

De commissie sprak daar met wethouder Martina Huijsmans (D66) over de komst van de zero-emissiezone in de gemeente. Het belang van communicatie stond daarbij centraal. De wethouder erkende het belang van duidelijke en tijdige communicatie richting ondernemers. Zij gaf aan dat de communicatie in de aanloop naar 1 januari 2025 wordt geïntensiveerd. Dit is cruciaal, aangezien bedrijven goed geïnformeerd en betrokken moeten zijn om deze transitie succesvol te laten verlopen.

Niet naast elkaar

Daarnaast wees Ahsman op de complicaties rondom het controversieel verklaren van het zero-emissieverkeersbord. “Het is essentieel dat de milieuzone en de zero-emissiezone niet naast elkaar worden geplaatst. Dit om verwarring te voorkomen. De gemeente Delft gaf aan de contouren van de zone aan te passen waardoor beide zones niet meer even groot zullen zijn om verwarring bij ondernemers te voorkomen.”

Ahsman bracht nog diverse belangrijke thema's onder de aandacht van wethouder Huijsmans. Zo benadrukte hij het belang van het afstemmen van venstertijden in overleg met toeleveranciers en de sector, om zo de logistieke processen soepel te laten verlopen.

Niet langer uitstellen

evofenedex en diverse brancheorganisaties benadrukken het belang van het niet langer uitstellen van de zero-emissiezones. Veel ondernemers zijn gestart met de aanschaf van zero-emissievoertuigen, en hebben zich al voorbereid door het aanleggen van laadfaciliteiten. Ook hebben veel ondernemers de afgelopen jaren al gezorgd dat zij hun oudere voertuigen hebben verruild voor Euro 6-voertuigen, waarmee zij nog een aantal jaren de zones in kunnen rijden. Voor de speciale voertuigen heeft onder andere evofenedex ervoor gezorgd dat er vrijstellingen zijn of dat bedrijven ontheffingen kunnen aanvragen.