skipToContentskipToFooter

Reactie van evofenedex op de Troonrede

19-09-2023 evofenedex is positief over de Troonrede, waarin de koning benadrukt dat het kabinet ondanks zijn demissionaire status nog ruimte heeft om gezamenlijk maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Maar bepaalde ontwikkelingen hebben wel extra aandacht nodig van de politiek.

Algemeen directeur Bart Jan Koopman van evofenedex over de Troonrede: "Handels- en productiebedrijven staan voor grote uitdagingen, maar door goede samenwerking met de overheid kunnen deze uitdagingen positief uitpakken voor de maatschappij. Dan moeten we de logistiek en ketens verder verduurzamen, ervoor zorgen dat onze internationale handel bijdraagt aan brede welvaart, en ons mkb verder helpen op het gebied van digitalisering."

Zorgelijke ontwikkeling

evofenedex wijst verder op ontwikkelingen die extra aandacht behoeven van de politiek. Koopman: "Bezuinigingen op en uitstel van infrastructuurprojecten en onderhoud vormen een zorgelijke ontwikkeling, aangezien een goede infrastructuur voor zowel water, spoor als wegen aan de basis staat voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook mag de krimp van Schiphol niet leiden tot een verzwakking van onze positie in luchtvracht die ons vestigingsklimaat aantast."

Verkiezingen

evofenedex kijkt ook vooruit naar de verkiezingen over een aantal weken en de vorming van een nieuw kabinet daarna. “Ik hoop dat de politieke partijen dan inzien dat handels- en productiebedrijven onmisbaar zijn bij het realiseren van brede welvaart, een duurzame toekomst en een sterke internationale positie voor Nederland”, aldus Koopman.

Over evofenedex

evofenedex behartigt de handels- en logistieke belangen van 10.000 handels- en productiebedrijven. De komende maanden gaat de Tweede Kamer in debat met het kabinet over de begroting voor het komende jaar.