skipToContentskipToFooter

10 aanbevelingen rond handel en logistiek voor nieuwe ministers

29-06-2024  Na de presentatie van het hoofdlijnenakkoord en de ministerploeg van minister-president Schoof kan het nieuwe kabinet nu echt aan de slag. Om ze op weg te helpen, heeft evofenedex een handreiking opgesteld met 10 aanbevelingen voor de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord.

De nieuwe bewindslieden staan te popelen om aan de slag te gaan met de uitwerking van de plannen uit het hoofdlijnenakkoord Hoop, Lef en Trots, opgesteld door PVV, VVD, NSC en BBB. evofenedex vindt het positief dat het akkoord een sterke nadruk legt op het verbeteren van het ondernemersklimaat. Daarbij is er specifieke aandacht voor fiscale maatregelen en ondersteuning voor het mkb. Ook het streven om Nederland bij de top vijf van Europese landen met een goede concurrentiepositie te laten behoren is positief.

Meedenken met kabinet en Tweede Kamer

Wij zien echter ook dat veel ambities uit het hoofdlijnenakkoord verdere uitwerking en financiële invulling vereisen. Als grootste ondernemersvereniging op het gebied van handel en logistiek is evofenedex graag bereid om met het komende kabinet en de Tweede Kamer de ambities uit het akkoord verder vorm te geven. Om het kabinet op weg te helpen, heeft evofenedex een handreiking opgesteld met tien aanbevelingen voor de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. 

Algemeen directeur Bart Jan Koopman van evofenedex: “We zijn graag bereid om samen met onze ruim 10.000 leden op cruciale thema’s voor handel en logistiek een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven die er liggen. Met het hoofdlijnenakkoord zijn de eerste afspraken op papier gezet, nu is het tijd voor de concrete uitwerking. Met onze handreiking nodigen wij de nieuwe kabinetsleden uit om met ons in gesprek te gaan over de verdere uitwerking. Dat geldt uiteraard ook voor de fracties in de Tweede Kamer."

Aanbevelingen van evofenedex

De aanbevelingen van evofenedex op het gebied van internationale handel gaan onder andere over een concurrerend bedrijfsleven, de Europese interne markt en de digitale infrastructuur. Voor de logistiek wordt in de handreiking verdere invulling gegeven aan de multimodale logistieke keten, balans in de luchtvaart en zero-emissiezones.