skipToContentskipToFooter

De belangrijkste aanpassingen van de LKW-Maut op een rij

16-11-2023 De manier waarop de Duitse kilometerheffing (ofwel LKW-Maut) wordt berekend, zal in december 2023 en juli 2024 diverse veranderingen doormaken. Zo komen er nieuwe Maut-tarieven, een CO2-heffing en zijn voertuigen op aardgas straks niet meer vrijgesteld. Ook komt er een heffing voor voertuigen met een technische maximum massa meer dan 3,5 ton.

Al deze en andere veranderingen op het vlak van de LKW-Maut zijn het gevolg van een wetswijziging die afgelopen juli van kracht werd, de zogenaamde ‘Mautänderungsgesetz’. Naast het al genoemde, verandert ook de basis voor de toewijzing van de gewichtseenheid. Dat gaat van het gross vehicle weight ofwel maximaal toegestane massa (ledig voertuiggewicht + laadvermogen) als basis (kentekenvak F.2) naar de technische maximum massa (tmm). Dit is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van het gewicht (kentekenvak F.1).

Alle veranderingen op een rij

  • De Maut-tarieven worden elke 5 jaar aangepast en zijn per 1 januari 2023 voor het laatst verhoogd. Het kilometertarief hangt af van het aantal assen, de emissieklasse en het toegestane totaalgewicht van het voertuig;
  • Aan de huidige tarieven voor de LKW-Maut wordt per 1 december 2023 een verhogende component toegevoegd in de vorm van de CO2-emissieklasse voor voertuigen van meer dan 7,5 ton. Die bedraagt 200 euro per ton CO2; de daadwerkelijk doorberekening is afhankelijk van het type voertuig en de emissieklasse, classificatie en het gewicht van het voertuig;
  • Met ingang van 1 januari 2024 zijn door aardgas (cng/lng) aangedreven voertuigen niet meer van de LKW-Maut vrijgesteld en worden deze hetzelfde geclassificeerd als voertuigen op diesel. Vanwege hun specifieke CO2-uitstoot worden de aardgasvoertuigen eveneens ingedeeld in emissieklassen;
  • Vanaf 1 juli 2024 is de LKW-Maut van toepassing op alle voertuigen ingericht voor het vervoer van goederen met een mtm van meer dan 3,5 ton. Daaronder vallen solovoertuigen, trekker-opleggers (BE-Combi) en voertuigcombinaties waarbij het trekkende voertuig een mtm heeft van meer dan 3,5 ton. Emissievrije voertuigen met een mtm tot en met 4,25 ton zijn hier permanent van vrijgesteld en emissievrij zware vrachtauto’s zijn dat tot en met 31 december 2025. Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor ‘Handwerkfahrzeuge’ met een mtm van niet dan 7,5 ton. Deze worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor het uitoefenen van zijn beroep of voor het leveren van goederen die op ambachtelijke wijze zijn vervaardigd binnen een straal van 100 kilometer rond de vestigingsplaats van de onderneming. Voorwaarden zijn dat dit vervoer niet voor derden gebeurt en dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is.

Definities, emissieklassen en tol

Voor meer informatie over de LKW-Maut is de site van het Bundesministerium für Digitales und Verkehr een nuttige bron. Over Toll-Collect, het systeem waarmee de tol voor vrachtwagens wordt geïnd, zijn pagina’s beschikbaar met aanvullende gegevens over onder meer de definities van ttm, de emissieklassen en het vaststellen ervan, tol voor voertuigen boven de 3,5 ton en alternatieve aandrijflijnen.