skipToContentskipToFooter

Verkoop die het dichtst ligt bij het binnenbrengen van de goederen in de EU is leidend

04-01-2021 Voor het bepalen van de douanewaarde bood het oude Communautair Douanewetboek de mogelijkheid van first sale for export. Hierbij was het onder strikte voorwaarden mogelijk een transactie die eerder in de keten plaatsvond te hanteren bij het berekenen van de douanewaarde. Het voordeel hiervan was een lagere waarde. Bij de totstandkoming van het Douanewetboek van de Unie (DWU) verdween deze mogelijkheid. Maar door in een Guidance Document een domestic sale te introduceren, werden de scherpe randjes van de nieuwe regels afgehaald.

Na het verschijnen van een nieuw Guidance Document is deze mogelijkheid inmiddels weer vervallen. De douane moet daarom sinds 25 september 2020 de nieuwe Guidance toepassen bij het berekenen van de douanewaarde. De publicatie van deze nieuwe Guidance heeft verduidelijkt dat als goederen in een entrepot liggen, bij verkoop moet worden uitgegaan van de verkoop die het dichtst ligt bij het binnenbrengen van de goederen in de Europese Unie.

Bij meerdere verkopen vanuit het entrepot moet, als de verkoop die het dichtst ligt bij het binnenbrengen van de goederen niet bekend is, de douanewaarde bij invoer worden vastgesteld met een andere methode dan de transactiewaardemethode. Bijvoorbeeld de berekendewaardemethode of de vangnetbepaling.

Voorbeeld met meerdere orders

In de nieuwe Guidance is een voorbeeld opgenomen waarin meerdere orders zijn geplaatst, waarbij uiteindelijk één order leidt tot een overeenkomst voor koop of verkoop. De prijs van díe koop/verkoopovereenkomst is dan ook de grondslag voor de toepassing van de douanewaarde. Het voorbeeld uit de Guidance is te algemeen om toe te kunnen passen op elke specifieke ‘order’-casus. Het ligt voor de hand dat zaken op dit gebied in de toekomst aan de rechter worden voorgelegd om meer duidelijkheid te krijgen.