skipToContentskipToFooter

Fundamentele veranderingen bij ingebruikname DMS 4.0

16-07-2020 De douaneaangifte voor bedrijven die over een Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) beschikken, gaat veranderen. Per 1 juli 2022 wordt het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS 4.0) ingevoerd. Het is nu duidelijk hoe deze veranderingen er voor bedrijven uit gaan zien. evofenedex is er nauw bij betrokken om deze veranderingen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen voor bedrijven.

Douane en bedrijfsleven zijn allebei van mening dat de logistiek zo min mogelijk moet worden gehinderd door de wijze van aangifte. Hiervoor heeft de Douane onderzocht welke aangiftediensten op basis van het douanewetboek van de Unie (DWU) kunnen worden ingericht. Daarbij is ook rekening gehouden met de input van het bedrijfsleven tijdens de informatiesessies in het voorjaar van 2020. Dit heeft geleid tot de volgende drie mogelijke manieren van douaneaangifte in de toekomst:

  1. Normale aangifteprocedure, met een vereenvoudigde (onvolledige) variant en voorafaangifte;
  2. Inschrijving in de administratie van de aangever, met aanbrengen en periodieke aanvullende aangifte;
  3. Inschrijving in de administratie van de aangever, met ontheffing van aanbrengen en met periodieke aanvullende aangifte.

De normale aangifteprocedure is precies hetzelfde als in het oude AGS. Om meer inzicht te krijgen in het feit of controles worden ingesteld, kan deze worden gecombineerd met een voorafaangifte. Voor de tweede en derde mogelijkheid moet een bedrijf een Vergunning Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) hebben. Deze kun je aanvragen bij de Douane met het aanvraagformulier dat te vinden is www.douane.nl.

Aanvullende aangifte

De aanvullende aangifte moeten bedrijven indienen binnen tien dagen na het verstrijken van het tijdvak waarbinnen de goederen zijn ingeschreven in de administratie. Dit tijdvak wordt gesteld op één (kalender)dag. De mogelijkheid tot maandaangifte komt hierbij te vervallen. Voor sommige bedrijven zal dit een nadeel zijn omdat aangiften veel frequenter moeten worden gedaan. Dit vereist een andere inrichting van het proces.

Ontheffing van aanbrengen

De ontheffing van aanbrengen is gekoppeld aan de zogenaamde ‘ketenregeling’. Bedrijven die meerdere vergunningen IIAA hebben voor elkaar opvolgende (bijzondere) douaneprocedures, kunnen een ontheffing van het aanbrengen van de goederen krijgen bij het opvolgend brengen in het vrije verkeer of het plaatsen onder een opvolgende bijzondere douaneregeling. Zoals bijvoorbeeld douane-entrepot en actieve veredeling. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de goederen onder de elkaar opvolgende vergunningen in eenzelfde bedrijfsadministratie geboekt blijven. Nu is de ontheffing van het aanbrengbericht voor alle vergunninghouders mogelijk met behulp van een algemene ontheffing van het aanbrengbericht (melding). Vanaf 1 juli 2022 is dit nog steeds mogelijk, maar onder strikte voorwaarden in lijn met het Douanewetboek van de Unie. Deze mogelijkheid komt tegemoet aan de vrees van bedrijven dat elk aanbrengen in een nieuwe regeling kan leiden tot een fysieke controle.

Online informatiesessie in augustus

Voor bedrijven die reeds in het bezit zijn van een vergunning IIAA en nu douaneaangifte doen via de GPA of SPA ,houdt de Douane in augustus een online informatiesessie.