skipToContentskipToFooter

Leveranciersverklaring voor meerdere zendingen mogelijk toegestaan

21-12-2023 De Douane heeft bekendgemaakt in hoeverre een verklaring (‘long term’) voor meerdere zendingen van dezelfde leverancier als bewijs te gebruiken is in verband met de Europese sancties voor ijzer- en staalproducten van Russische oorsprong. 

Door de invoering van de genoemde sancties moeten bedrijven in de Europese Unie bij de invoer van ijzer- en staalproducten aan strikte zorgvuldigheidseisen voldoen. Zie ook ons vorig bericht over dit onderwerp. Het is van belang om te bewijzen dat de in de EU in te voeren goederen geen uit Rusland afkomstige basisproducten van ijzer en staal bevatten zoals vermeld in bijlage XVII van de Europese verordening.

Bewijsstukken vanwege sancties

De Douane heeft nu bevestigd dat bedrijven in plaats van het Mill Test Certificaat (MTC) soms andere bewijsdocumenten mogen gebruiken. Bijvoorbeeld facturen, vrachtbonnen, leveranciersverklaringen, inclusief leveranciersverklaringen voor meerdere goederenzendingen of herhaald gebruik. En zakelijke correspondentie, productiebeschrijvingen, kwaliteitscertificaten en bepalingen of clausules in inkooporders of contracten die zijn uitgevoerd, mits ze informatie over de herkomst van goederen bevatten.

MTC sterkste bewijs

De Europese Commissie noemt in een FAQ-document de bewijzen in volgorde van sterkte, te beginnen met de MTC's. De Douane meldt dat met name bedrijven die deel uitmaken van de ijzer- en staalindustrie, mogen verwachten dat ze zoveel mogelijk gebruikmaken van MTC’s als bewijsvoering. Deze bedrijven zijn gewend om met deze documenten te werken en kunnen eenvoudig afspraken maken met hun leveranciers, die op hun beurt weten hoe deze documentatie werkt.

Incidentele import en geen ijzer- en staalindustrie

Incidentele importeurs en importeurs die geen deel uitmaken van de ijzer- en staalindustrie, kunnen kijken of er geschiktere bewijsvormen zijn waarover ze afspraken met hun leveranciers kunnen maken. Het is van belang dat de importeur aantoont dat hij contact heeft gehad met zijn leverancier over de bewijsvoering. Bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om de regels zo goed mogelijk toe te passen. 

Leveranciersverklaring

Een leveranciersverklaring per zending of factuur of voor herhaaldelijk gebruik kan een goede aanzet zijn voor de afstemming en bewijsvoering tussen afnemer en leverancier. Daarin kan dan bijvoorbeeld de volgende tekst staan:

Herewith we declare that the products mentioned in this invoice/packing list, covered by Annex XVII of Council Regulation 833/2014, do not contain any Russian steel and iron inputs and raw materials covered by Annex XVII of 833/2014. We can provide additional evidence upon request.

Controle door Douane 

De Douane zal ‘risicogericht’ handhaven en zich daarbij richten op de grootste ontwijkingsrisico's. Hierbij kijkt de dienst naar de hoeveelheid aangiften ten invoer van een importeur, de betrokken hoeveelheden ijzer- en staalproducten, de betrokken leveranciers/producenten in derde landen en welke landen dat zijn.

Het stelselmatig en structureel ontwijken van de sanctiemaatregelen is een groot risico. Logischerwijs gaat het dan om grote, structurele handelsstromen via een bepaalde route.

Op voorhand is niet te zeggen welke bewijzen de Douane als voldoende beschouwt, omdat de betrokken bedrijven en casussen te verschillend zijn. De Douane zal proportioneel en op een redelijke manier controleren en handhaven. Stel, er zijn veel leveringen van dezelfde leverancier. En er is een goede communicatie tussen leverancier en afnemer. Dan is het bij een eventuele controle altijd mogelijk om met meer bewijs te komen, als in eerste instantie zaken lijken te ontbreken.