skipToContentskipToFooter

Strengere eisen naarmate volume toeneemt

06-12-2023 Sinds de invoering van de EU-sancties op het gebied van invoer van ijzer- en staalproducten roept de implementatie ervan veel vragen op. Op de douanewebsite wordt enige toelichting gegeven over de toepassing van deze sancties. evofenedex heeft samen met andere Nederlandse organisaties voor het bedrijfsleven overleg gevoerd met de Douane over dit onderwerp. 

Bij toepassing van de regels moet in gedachten worden gehouden dat deze bedoeld zijn om het omzeilen van de regels te voorkomen. De importeur moet voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. De eisen voor het bewijsmateriaal worden strikter naarmate het verhandelde volume toeneemt. Zo is een factuur voldoende voor een particulier, terwijl voor een staalbedrijf de eisen integraal zijn, zoals vastgelegd in de sanctieverordening. Voor alles daartussenin moet een bedrijf zijn eigen afweging maken over hoe ver de zorgvuldigheidseisen moeten gaan. De Douane is bereid hierbij als klankbord te fungeren.

Update komt zo snel mogelijk

De Nederlandse Douane onderzoekt nog in hoeverre een verklaring (‘long term’) voor meerdere zendingen van dezelfde leverancier als oplossing gebruikt kan worden. Daar komt zo spoedig mogelijk een update over.

De sanctieregels zijn niet van toepassing op binnenbrengen (goederen die het EU-grondgebied bereiken maar nog niet in het vrije verkeer worden gebracht), wat wil zeggen dat ze niet gelden voor maritieme en luchtvrachtvervoerders. Het is van belang te benadrukken dat de sanctieregels niet van toepassing zijn op producten die voor inwerkingtreding van de maatregelen zijn binnengebracht of die voor 24 juni 2023 zijn geproduceerd. De Douane werkt nog aan een memo dat medio december wordt gepubliceerd op de douanewebsite. Dit document wordt gebaseerd op de reeds gepubliceerde vragen en antwoorden, met name 8 en 9.