skipToContentskipToFooter

Implementatie DMS 4.0 en 4.1 dient uiterlijk 1 januari 2024 afgerond te zijn

06-12-2022 De implementatie van het omzetten van het huidige AGS (aangiftesysteem douane) naar het nieuwe DMS (Douaneaangiften Management Systeem) gaat binnenkort weer van start. Er is een nieuwe planning gemaakt voor DMS (4.0) Invoer, uitvoer (normale procedure) en DMS (4.1) Vergunninghouders Inschrijving In de Administratie van de Aangever (IIAA); het oude GPA en SPA.

De implementatie van DMS 4.0 en 4.1 is volgens de nieuwe tijdplanning uiterlijk op 1 januari 2024 afgerond. De aansluitproblemen op de debiteurenadministratie die de Douane eerder ondervond, zijn opgelost. Deze problemen waren de oorzaak van de vertraging in de implementatie. De nieuwe planning is terug te vinden op Douane.nl. Deze is afgestemd in het Overleg Douane Bedrijfsleven (klankbordgroep ODB DMS), waarin evofenedex vertegenwoordigd is.

Planningstool

De Douane vraagt bedrijven en softwareontwikkelaars niet tot het laatste moment te wachten met de migratie van de bestaande naar de nieuwe software. Dit voorkomt capaciteitsproblemen bij alle betrokken partijen, en zorgt ervoor dat het migratieproces zorgvuldig kan verlopen. Voor de planning van de aansluiting van DMS 4.0 gaat de Douane gebruikmaken van een planningstool, waarmee afspraken kunnen worden gemaakt. Deze tool komt de komende weken beschikbaar. Met de IIAA-aangevers worden individuele gesprekken gevoerd.

Stappenplan

Een handig hulpmiddel is het Stappenplan/checklist migratie van AGS naar DMS. Bij de Startvragen zijn de veelgestelde vragen en antwoorden terug te vinden. Meer weten? Neem dan contact op met de Nationale Helpdesk Douane.