skipToContentskipToFooter

Verstoringen in douanesysteem inmiddels onderwerp van taskforce

07-12-2022 Staatssecretaris Aukje de Vries voor Toeslagen en Douane heeft recent de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij de Douane. De 4 belangrijkste zaken hebben we voor je samengevat.

Onderbezetting

De vraag naar werknemers overstijgt in 2022 het aanbod. Dit is onder andere het gevolg van pensioen gerelateerde uitstroom en de aanvulling van het takenpakket van de Douane. Denk hierbij aan de brexit en het handhaven van de sanctiemaatregelen tegen onder meer Rusland en Belarus. Hierdoor heeft de Douane nog steeds te kampen met onderbezetting. Er is een plan opgezet om dit probleem aan te pakken.

Verlengde navorderingstermijn

Met de komst van het huidige Douanewetboek van de Unie (DWU) is de navorderingstermijn (de termijn waarin de Douane van de aangever een douaneschuld mag innen) verlengd van 3 naar 5 jaar. De verlengde termijn mag alleen worden toegepast wanneer de Douane meent dat sprake is van een strafbaar feit. Door een aanpassing in de Algemene Douanewet heeft de Douane nu de mogelijkheid de verlengde termijn toe te passen bij het doen van een onjuiste aangifte (volgens de wet een strafbaar feit). Het probleem is dat de Douane deze verlengde termijn nu ook daadwerkelijk bij de meeste onjuiste aangiften toegepast. Ondernemers en juristen verzetten zich tegen deze interpretatie van de wet. Begin 2023 moet er meer duidelijkheid komen over dit onderwerp.

ICT

Op het vlak van automatisering moet nog veel werk worden verricht. Het MASP (Multi Annual Strategic Plan, de ‘activiteitenkalender’ van Brussel) staat bol van ICT-vernieuwingen. De invoering van DMS is opnieuw uitgesteld tot eind 2023 en ook de nieuwe accijnsrichtlijn is vertraagd. De sanctiemaatregelen tegen Rusland en Belarus en de koopkrachtmaatregelen hebben hun weerslag op de systemen. Ook hier spreekt de Douane van een vraag die het aanbod fors overstijgt. Projecten moeten worden geprioriteerd waardoor andere zaken onvermijdelijk langer op de plank blijven liggen. De verstoringen in het douanesysteem zijn inmiddels onderwerp van een taskforce die de oorzaken hiervan onderzoek en naar oplossingen zoekt.

ODB

De Douane prijst het reguliere overleg met het bedrijfsleven in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB). Samen hebben ze verschillende onderwerpen op de agenda gezet, waaronder de hiervoor genoemde zaken. Toen medio 2022 grote problemen rondom de noodprocedure ontstonden, kreeg het bedrijfsleven bovendien, onder meer via evofenedex, de ruimte in het ODB de gevolgen van de problemen in kaart te brengen en verbetervoorstellen aan te dragen.

Kennisdossier Douane

Op de hoogte blijven van zaken rondom de Douane en welke rol evofenedex hierin speelt? Bezoek dan ons kennisdossier Douane. In dit dossier vind je verschillende artikelen over onderwerpen zoals het doen van aangifte, herkomst en oorsprong, goederenindeling, REX en het DMS.