skipToContentskipToFooter

Middelen voor innovatie en verduurzaming moeten eerder beschikbaar komen

20-07-2022 Vorige week heeft de Eerste Kamer de Wet vrachtwagenheffing goedgekeurd. Deze wet regelt dat eigenaren van binnenlandse en buitenlandse motorrijtuigen (met een maximummassa van meer dan 3500 kg die bedoeld zijn voor goederenvervoer) een heffing betalen voor het gebruik van de Nederlandse snelwegen en een aantal N-wegen. Deze vrachtwagenheffing wordt gecombineerd met een verlaging van de huidige motorrijtuigenbelasting (mrb) voor vrachtwagens en vervangt het huidige eurovignet. Daarvoor in de plaats komt een variabele heffing per gereden kilometer.

Het vorige kabinet heeft in het regeerakkoord van 2017 besloten de vrachtwagenheffing in te voeren. Na een periode van voorbereidingen is in september 2021 een bestuursovereenkomst getekend door de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat, tezamen met evofenedex, TLN en VERN. Daarin is onder meer afgesproken dat de netto-inkomsten van de vrachtwagenheffing worden teruggesluisd naar de Nederlandse vervoerssector, om verdere innovatie en verduurzaming te kunnen financieren.


Vertraging dreigt

In maart dit jaar werd de Wet vrachtwagenheffing al aangenomen door de Tweede Kamer. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd, kan gewerkt worden aan de invoering. Die invoering wordt nu voorzien in 2026; 2 jaar later dan gepland. Daardoor dreigt ook de verduurzamingsopgave van de transportsector vertraging op te lopen. evofenedex, VERN en TLN dringen er daarom op aan dat de middelen voor innovatie en verduurzaming eerder beschikbaar komen. Het voorfinancieren moet ervoor zorgen dat de investeringen in elektrische voertuigen niet stilvallen en de klimaatdoelen voor 2030 gerealiseerd kunnen worden. Meer informatie tref je aan via het Programma Vrachtwagenheffing.