skipToContentskipToFooter

Europees Parlement stemt na drie jaar onderhandelen in met ‘Mobility Package’

10-07-2020 Na ruim drie jaar onderhandelen heeft het Europees Parlement op 8 juli voor het Europees mobiliteitspakket gestemd. Dit nieuwe pakket biedt allerlei maatregelen ten behoeve van het wegtransport. Zoals het loon van internationale chauffeurs, cabotage en rij- en rusttijden. evofenedex heeft eerder al aangegeven teleurgesteld te zijn in het eindresultaat van de onderhandelingen waar nu uiteindelijk voor is gestemd.

Het Europees mobiliteitspakket is tot stand gekomen na lang onderhandelen. Met als resultaat een compromis waar voor alle partijen zowel veel positieve als een aantal negatieve elementen aan vastzitten. Het ‘Mobility Package’ is een breed en divers pakket, dat vele verschillende aspecten behandelt. Het verbetert de werkomstandigheden van chauffeurs, biedt een oplossing voor veel problemen met de handhaving van regels voor het gebruik van tachografen, verduidelijkt het detacheringsbeleid en bereidt de sector voor op toekomstige ontwikkelingen. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd nadat het nieuwe Europees mobiliteitspakket is gepubliceerd. Hier is terug te vinden wanneer de verschillende maatregelen ingaan.

Onnodige extra ritten

Vooral op het gebied van detachering zijn grote stappen gezet. De huidige verschillende nationale regels zorgden voor veel onduidelijkheid. Toch zijn er ook een aantal onderdelen waar wij als evofenedex minder in zien, zoals de lange coolingoffperiode na cabotageritten (binnenlandse ritten door internationale chauffeurs) en de verplichte terugkeer van het voertuig naar het land van herkomst elke acht weken. Dit zorgt waarschijnlijk voor vele onnodige extra ritten terwijl het reeds aanwezige capaciteitstekort in Europa er niet door wordt verminderd. Integendeel: er ontstaat zelfs een groter tekort aan beschikbare chauffeurs. Ook maken wij ons zorgen over de handhaafbaarheid van een aantal regels.

Rij- en rusttijden

Deze maatregel voorziet in betere werkomstandigheden van chauffeurs. Er is echter geen oplossing voor chauffeurs die onderweg hun 45 uur rust moeten nemen. Ook is er geen uitzondering gemaakt voor het geval dat een chauffeur overnacht op een gecertificeerde parking. Het is essentieel dat vrachtauto's op een beveiligde parkeerplaats staan om ladingdiefstal te voorkomen. Momenteel zijn er echter onvoldoende slaapgelegenheden waar chauffeurs hun auto veilig kunnen parkeren of beveiligde parkings waar zij buiten de cabine kunnen rusten.

Aanbod

Tot slot maakt evofenedex zich ook zorgen over het totaalaanbod van transport. Door de lange coolingoffperiode is er minder aanbod beschikbaar. In combinatie met een terugloop van het aantal chauffeurs kan dit ertoe leiden dat er nóg minder aanbod komt. Hoewel gelijk loon door de detacheringsregel in het mobiliteitspakket is gewaarborgd, wordt de internationale capaciteit hierdoor belemmerd. Daarbovenop is er de return home vehicle-regel, waardoor elk voertuig eens in de acht weken terug moet naar het land van herkomst. Dit leidt tot onnodig veel lege voertuigbewegingen, wat haaks staat op de duurzaamheidsambities van de Europese Unie. Daarbij kan dit leiden tot dumpprijzen omdat vervoerders liever terugrijden mét lading dan met een leeg voertuig.