skipToContentskipToFooter

Maximale doorrijhoogte van Maastunnel niet direct verlagen naar 3,9 meter

22-04-2024 De Adviesgroep Stadslogistiek Rotterdam heeft de gemeente Rotterdam opgeroepen voorlopig af te zien van het verlagen van de maximale doorrijhoogte van de Maastunnel naar 3,9 meter. In plaats daarvan adviseren evofenedex en TLN eerst een uitgebreide informatiecampagne op te zetten om de bewustwording onder vervoerders en verladers te vergroten.

Omdat het volgens de betrokken partijen onaanvaardbaar is dat bedrijven die zich aan de regels houden benadeeld worden door gebrekkige informatie, heeft de Adviesgroep Stadslogistiek Rotterdam (hierna Adviesgroep) de gemeente Rotterdam opgeroepen eerst een informatiecampagne op te zetten in plaats van de maximale doorrijhoogte van de Maastunnel direct te verlagen naar 3,9 meter. evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn de oprichters van de Adviesgroep. Voorzitters Lars Ahsman (evofenedex) en Wessel Deelstra (TLN) deden hun oproep op woensdag 10 april jongstleden. Hun advies is nu officieel opgenomen in de beslisnota voor wethouder Vincent Karremans en ligt ter overweging op het bureau van de bestuurder. Het officiële advies is hier te lezen.

Vrachtauto’s niet langer door Maastunnel

De Adviesgroep gelooft dat het opzetten van een informatiecampagne een goede eerste stap is om de situatie te verbeteren en te beoordelen of verdere maatregelen noodzakelijk zijn. Mocht de campagne niet het gewenste effect hebben, dan staat de Adviesgroep open voor het bespreken van alternatieve oplossingen met de gemeente. “Samen met de gemeente en de ondernemersverenigingen kunnen we door middel van gezamenlijke voorlichting en educatie streven naar een vermindering van het aantal hoogtemeldingen. Als dat nodig is, kunnen we vervolgens altijd nog overgaan tot meer ingrijpende maatregelen”, aldus Ahsman.

“De directe invoering van een hoogtebeperking van minder dan vier meter zal gevolgen hebben voor de efficiëntie van het goederenvervoer. Dit betekent dat vrachtauto’s niet langer door de Maastunnel kunnen, wat nadelig is voor de partijen die zich aan de regels houden. Vervoerders zullen gedwongen worden op zoek te gaan naar alternatieve routes en langere afstanden moeten afleggen”, legt Deelstra uit.

Ahsman en Deelstra benadrukken dat het belangrijk is vervoerders en verladers bewust te maken van de hoogtemeldingen en de mogelijke gevolgen van het negeren daarvan. “Een grootschalige informatiecampagne behoort tot de mogelijkheden van de gemeente. Bovendien kunnen wij als ondernemersorganisaties helpen door de campagne onder de aandacht van onze leden te brengen.”

Adviseren over stadslogistiek

In 2022 hebben evofenedex en TLN de Adviesgroep opgericht met als doel de gemeente Rotterdam te adviseren over stadslogistiek. De groep bestaat uit diverse partners uit het bedrijfsleven en branche- en ondernemersverenigingen. Recentelijk heeft de gemeente Rotterdam de Adviesgroep betrokken bij de problematiek rond de hoogtemeldingen bij de Maastunnel. Hierbij werd het voorstel tot verlaging van de doorrijhoogte naar voren gebracht. De voorzitters van de Adviesgroep zijn verheugd dat de gemeente hen weet te vinden rondom deze thema’s.