skipToContentskipToFooter

Schrappen van tol is positief voor handels- en productiebedrijven en vestigingsklimaat

Leestijd 2 minuten 

3-6-2021  Tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over een tolvrije Westerscheldetunnel heeft evofenedex donderdagochtend aangegeven dat het schrappen van de tol positief uitpakt voor handels- en productiebedrijven en het vestigingsklimaat van de regio. Daarnaast pleit de ondernemersvereniging voor het invoeren van een systeem van betalen naar gebruik. Aparte tolwegen horen daar volgens evofenedex niet bij.

Voor in Zeeuws-Vlaanderen gevestigde handels- en productiebedrijven betekent de tolheffing voor de Westerscheldetunnel een bottleneck met extra kosten. Om producten buiten hun eigen regio te leveren zijn deze ondernemers aangewezen op de toltunnel. Hierdoor moeten zij kosten maken, die niet doorberekend kunnen worden aan klanten. Op de route via Antwerpen ervaren deze ondernemers vaak veel verkeershinder waardoor deze route geen echt alternatief is.

Negatief voor vestigingsklimaat

De toltunnel heeft een negatief effect op het vestigingsklimaat van de regio. Een positieve ontwikkeling zoals het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port, waarbij een nauwe samenwerking bestaat tussen Vlissingen, Terneuzen en Sas van Gent, ondervindt hinder van de tolbarrière. Het maakt Zeeuws-Vlaanderen een minder aantrekkelijke regio om een bedrijf te vestigen of om te wonen. Een tolvrije verbinding zal Zeeuws-Vlaanderen economische en maatschappelijk vooruit helpen. Dat heeft een positieve uitwerking op de gehele provincie Zeeland.

Betalen naar gebruik voor iedereen

evofenedex is er voorstander van op termijn te komen tot een nieuw systeem van autobelastingen, waarbij alle weggebruikers gaan betalen naar gebruik. Deze hervorming van de autobelasting, waarbij niet het bezit maar het gebruik wordt belast, is eerlijker, transparanter en toekomstbestendig. De invoering van een nieuwe methodiek van betalen naar gebruik, biedt de mogelijkheid de tol te schrappen en op te laten gaan in het toekomstig collectieve systeem waarbij iedereen eerlijk betaalt naar gebruik.