skipToContentskipToFooter

Efficiënte stadslogistiek nodig om horeca en retail te bevoorraden

07-06-2024 evofenedex heeft bij de gemeente Leeuwarden aandacht gevraagd voor de belangen van handels- en productiebedrijven naar aanleiding van het Beleidskader Mobiliteit 2040. Centraal in het standpunt van de ondernemersvereniging staat dat bedrijven die in of dichtbij het stadscentrum gevestigd zijn, bereikbaar moeten blijven.

In Leeuwarden wordt momenteel het Beleidskader Mobiliteit 2040 ontwikkeld. Als regionaal beleidsadviseur Noord en Oost van evofenedex is Saskia Toor de afgelopen tijd regelmatig in gesprek geweest met de gemeente over dit nieuwe mobiliteitsplan. Zij heeft daarbij steeds aandacht gevraagd voor de rol en positie van handels- en productiebedrijven in de stadslogistiek. Veel leden van evofenedex zijn hier immers actief mee. “Bij een leefbare binnenstad horen horeca en retail. En dus een efficiënte stadslogistiek om beide typen bedrijven te bevoorraden. Ik zie in dit mobiliteitsplan veel aandacht voor fietsers, voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers. Dat is natuurlijk heel goed, maar het is ook zinvol de belangen van handels- en productiebedrijven niet te vergeten. Ook bedrijven die in of dichtbij het stadscentrum zijn gevestigd, moeten bereikbaar blijven.”

Inspreken bij gemeenteraad

Alle betrokken partijen konden tot en met 5 juni jongstleden reageren op het Beleidskader Mobiliteit 2040 van Leeuwarden. De gemeente verzamelt momenteel alle reacties en zal daarop zelf reageren in een zienswijzenota. Het college van burgemeester en wethouders stuurt het Beleidskader met de zienswijzenota vervolgens naar de gemeenteraad. Deze kan zo alle reacties meenemen in zijn afweging en neemt dan een besluit over het nieuwe mobiliteitsplan. “We verwachten dat dit in september 2024 gebeurt. Belanghebbenden kunnen dan nog hun mening geven door in te spreken bij de gemeenteraad”, aldus Toor.

Afgestemd met TLN

evofenedex blijft de ontwikkelingen rondom het nieuwe mobiliteitsplan in Leeuwarden nauwgezet volgen. “Wij hebben onze reactie ook afgestemd met de vertegenwoordiging van Transport en Logistiek Nederland in de regio”, zegt Toor. “Bij het indienen van ons standpunt hebben we bovendien aangegeven mee te willen denken met de verdere uitwerking van de plannen. Zo blijven de belangen van onze leden goed in beeld.”