skipToContentskipToFooter

94 miljoen euro om N35 verkeersveiliger te maken

19-02-2024 De Tweede Kamer heeft 15 februari een amendement van het Tweede Kamerlid Hidde Heutink (PVV) aangenomen. Hiermee is de - al eerder toegezegde - financiering van 94 miljoen euro rond om de N35 verkeersveiliger te maken. evofenedex is vanaf het begin nauw betrokken bij deze planvorming omdat handels- en productiebedrijven in de regio hinder ondervinden van de vele ongelukken die op deze weg plaatsvinden.

Door de focus op de ‘instandhoudingsopgave’ (beheer en onderhoud) door de minister van Infrastructuur en Waterstaat waren de toegezegde gelden voor aanpassingen van de N35 vervallen. Dankzij het aannemen van het amendement door de Tweede Kamer is de financiering nu definitief rond.

Momenteel vindt de MIRT-studie van het tracé Wijthmen-Nijverdal plaats (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Met deze studie worden de diverse varianten onderzocht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een rondweg rond Mariënheem maakt hier onderdeel van uit.

Vergroten veiligheid N-wegen

De regionaal beleidsadviseur van evofenedex sluit aan in een ‘meedenk- en klankbordgroep’ om zo de belangen van haar leden rondom het tracé te kunnen behartigen. Verder benadrukt evofenedex regelmatig het belang van het vergroten van de veiligheid op N-wegen. Zoals in de aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over infrastructuur, dat afgelopen januari werd gehouden.