skipToContentskipToFooter

Belangen handels- en productiebedrijven helder benoemd in gemeente Smallingerland

29-04-2024 De gemeente Smallingerland, waar onder meer Drachten deel van uitmaakt, werkt aan het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie. In het voorliggende stuk staan goede zaken die ondernemers zeker aanspreken, zoals bereikbaarheid en een aantrekkelijke gemeente willen zijn. evofenedex blijft graag in gesprek met Smallingerland over de verdere uitwerking.

Onlangs sprak Saskia Toor, beleidsadviseur regionale belangenbehartiging Noord & Oost bij evofenedex, in bij de gemeente. Ze kijkt terug op een positief gesprek. “Tijdens het gesprek hebben we duidelijk kunnen maken dat er in het plan zaken staan die ondernemers aanspreken, zoals bereikbaarheid. Daarnaast hebben we aangegeven graag bij de verdere uitwerking betrokken te willen zijn en blijven. Het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur leidt regelmatig tot keuzes tussen kwetsbare en sterkere weggebruikers. Daarbij moeten wat ons betreft goed worden gekeken naar de aanrijdroutes van grote ondernemingen. Als die te veel hinder ondervinden heeft dat gevolgen voor de aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplek.”

evofenedex heeft de leden van de gemeenteraad uitgenodigd voor een werkbezoek aan een aantal grote ondernemingen in de gemeente. “Het is belangrijk dat we met zijn allen in gesprek blijven om zo te komen tot een goede, veilige verkeersoplossing voor de bedrijven en de gemeente.”

In mei wordt de mobiliteitsvisie behandeld in de gemeenteraad.