skipToContentskipToFooter

Factuurverklaring en REX-verklaring zijn in opmars

11-5-2020 De oorsprong van goederen werd altijd aangetoond door middel van het Certificaat inzake Goederenverkeer EUR.1. Hoewel dit ‘EUR.1-document’ nog steeds voor een aantal landen kan worden gebruikt, wordt het steeds vaker vervangen door een factuurverklaring of een attest van oorsprong vanuit het REX-systeem. Wat betekent dit nu in de praktijk?

“REX wordt steeds vaker gebruikt in handelsakkoorden tussen de EU en andere landen”

Factuurverklaring

De factuurverklaring kan voor een groot aantal landen worden gebruikt. Je kunt deze verklaring gebruiken voor goederen met een factuurwaarde tot 6000 euro en voor goederen ongeacht de hoogte van de factuurwaarde. Voor dit laatste moet je bij de Nederlandse Douane de Vergunning toegelaten exporteur aanvragen. Vanaf het moment dat deze vergunning is afgegeven, kun je gebruikmaken van de factuurverklaring die het EUR.1-document vervangt.

REX-systeem

Het REX-systeem is een zelfcertificeringsprogramma voor geregistreerde exporteurs, waarmee deze zelf een attest van oorsprong mogen opstellen. Dit systeem werd aanvankelijk ingevoerd ter vervanging van het certificaat Form A, dat wordt gebruikt bij invoer van producten uit landen die deelnemen aan het Algemeen Preferentieel Systeem (APS).

Tegenwoordig wordt het REX-systeem ook steeds vaker gebruikt in de nieuwste handelsakkoorden tussen de Europese Unie en andere landen. Denk hierbij aan Canada, Japan en Singapore. Om voor de verlaging van invoerrechten uit deze landen in aanmerking te komen, moet je bij de Nederlandse Douane geregistreerd staan als geregistreerde exporteur, oftewel ‘REX’.

Geen standaardprocedures

Hoewel het commercieel wenselijk kan zijn, is het geen verplichting een van de bovengenoemde documenten of verklaringen te gebruiken. In de praktijk kan het dus gebeuren dat je zowel een EUR.1-document als een factuurverklaring of REX-verklaring zal moeten gebruiken.

Voor welke landen en bij welke transacties gebruik je nu welke verklaringen? Omdat daar geen standaardprocedures voor zijn, is op deze vraag helaas geen kant-en-klaar antwoord te geven. Het hangt namelijk af van de situatie: ben je bijvoorbeeld exporteur van handelsgoederen naar Egypte of produceer je zelf goederen die naar Zwitserland worden geëxporteerd?

Belang oorsprong

Tot slot een belangrijk punt waarmee altijd rekening moet worden gehouden. Als je gebruik wilt maken van de preferentiële regelingen, moet je altijd goed onderzoeken wat de oorsprong van het product is. Bedenk daarbij dat dit per handelsakkoord kan verschillen. Neem dit onderzoek serieus, want het zou vervelend zijn als je rekening houdt met een fiscaal voordeel dat uiteindelijk een naheffing tot gevolg heeft.

Met haar opleidingen helpt evofenedex ondernemers met vragen als: Waarom moet ik bepaalde documenten invullen? Hoe vul ik die documenten op de juiste wijze in? Wat zijn de risico’s als dit niet op de juiste manier gebeurt?