skipToContentskipToFooter

Bedrijven in provincie Utrecht vragen om duidelijke en consistente regelgeving

12-06-2024 Gedeputeerde André van Schie van de Provincie Utrecht heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan het distributiecentrum van HEMA in Utrecht. Centraal stonden de boeiende thema’s ruimte voor logistiek en modal shift, essentiële onderwerpen voor de toekomst van de regionale en landelijke logistiek. Dit bedrijfsbezoek, georganiseerd door evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN), bood leden van beide ondernemersverenigingen de kans om in gesprek te gaan met Van Schie en betrokken ambtenaren over de complexe logistieke uitdagingen in de provincie. 

Ruimte voor Logistiek

Tijdens het bezoek stond het thema 'Ruimte voor Logistiek' centraal. Van Schie sprak met de ondernemers over de ontwikkeling van duurzame en multifunctionele bedrijventerreinen die verschillende modaliteiten ondersteunen. De gedeputeerde gaf aan dat de provincie hierbij een faciliterende rol speelt, vooral met betrekking tot de discussie rondom grootschalig logistiek vastgoed. evofenedex onderstreepte het belang van duidelijke en consistente regelgeving om bedrijven te helpen zich voor te bereiden op toekomstig beleid. HEMA benadrukte dat het beleid rondom de bedrijventerreinen in de provincie cruciaal is om uiteindelijk hun logistieke operaties zo efficiënt mogelijk in te richten. Tot slot gaf de gedeputeerde aan om het probleem rondom de beschikbaarheid van bedrijventerreinen waar mogelijk te adresseren aan de juiste tafels. 

Modal Shift

Van Schie heeft goederenvervoer in zijn portefeuille en zet ook in op modal shift. In de provincie Utrecht wordt geprobeerd waar mogelijk goederenvervoer via water en spoor mogelijk te maken, om zo het aantal verkeersbewegingen over de weg te minimaliseren. Dit draagt bij aan een efficiënter en duurzamer logistiek systeem.

HEMA gaf aan dat zij actief kijken naar mogelijkheden om meer gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen, zoals transport over water en via het spoor. Dit helpt hen niet alleen om de logistieke efficiëntie te verbeteren, maar ook om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Op het bedrijventerrein van de Lage Weide werd in het verleden nog wel eens geprobeerd om een railterminal op te zetten, maar nog zonder resultaat.

Samenwerking en Toekomstig Beleid

Van Schie zei bij zijn bezoek aan HEMA dat hij het waardeert de uitdagingen van zowel de vervoerder als de verladers te bespreken. De gedeputeerde heeft aangegeven de inzichten van de gesprekken mee te nemen in toekomstig beleid. TLN en evofenedex blijven zich in de regio inzetten om de uitdagingen en kansen van hun achterban te vertegenwoordigen. Ze zullen blijven samenwerken met de provincie om een duurzame en efficiënte logistieke toekomst voor Utrecht te waarborgen.