skipToContentskipToFooter

Werk aan de winkel voor Commissie en nationale overheden

30-03-2023 De Europese Rekenkamer trekt harde conclusies over het beleid van de Europese Commissie ten aanzien van intermodaal goederenvervoer in de periode 2004-2020. De Commissie had streefdoelen vastgesteld voor meer gebruik van het spoor en de binnenvaart, maar die doelen bleken onrealistisch. Ook hadden de lidstaten hun eigen streefdoelen niet afgestemd op die van de Europese Unie (EU).

De EU heeft in de periode 2004-2020 in totaal ongeveer 1,1 miljard euro aan projecten ter ondersteuning van intermodaliteit gefinancierd. Toch kan intermodaal vervoer nog steeds niet op gelijke voet concurreren met het wegvervoer. Dit komt door belemmeringen rond de regelgeving en de infrastructuur.

Onwenselijke ontwikkeling

De conclusies van de Europese Rekenkamer zijn helaas al jaren bekend bij evofenedex en opdrachtgevers voor goederenvervoer. Bedrijven zijn bereid de overstap te maken naar vervoer via het spoor of de binnenvaart vanwege kostenbesparingen en vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Maar zonder aanpassingen van de infrastructuur, harmonisatie van regelgeving en beheersing van gebruikskosten wordt de (elektrische) vrachtauto weer steeds aantrekkelijker. Dit is onwenselijk, omdat optimale benutting van alle modaliteiten nodig is voor de supplychains in heel Europa, nu en in de toekomst.

Wat evofenedex betreft is er nog veel werk aan de winkel voor de Europese Commissie en nationale overheden om het spoor en de binnenvaart aantrekkelijker te maken als onderdeel van duurzame supplychains. Daar werkt evofenedex met haar leden graag aan mee.