skipToContentskipToFooter

evofenedex, TLN en Topsector Logistiek helpen bedrijven stappen te zetten

10-06-2022 Onlangs hebben evofenedex, TLN en Topsector Logistiek de website CO2meter.nu gelanceerd. Deze website biedt bezoekers toegankelijke informatie rond CO2, een online CO2-meter en maandelijks de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops.

Webinars druk bezocht

De workshops worden zowel online als fysiek georganiseerd. “De online varianten zijn vooral populair onder bedrijven die niet in de omgeving van Delft gevestigd zijn. In Delft vinden de fysieke workshops plaats. Afhankelijk van het animo overwegen wij de workshops ook te organiseren op locaties in andere regio’s of bij bedrijven zelf. Zo kunnen meer medewerkers binnen een bedrijf leren hoe ze CO2-reductie realiseren. Bedrijven moeten aan de slag met het verminderen van hun uitstoot, want de tijd begint te dringen”, vertelt Marjolein Hijl, projectmanager bij Topsector Logistiek. Ook eigen vervoerders in de mkb-sector zijn van harte welkom om deel te nemen aan de workshops.

CO2 van begin tot eind

De workshops brengen de deelnemers allereerst basiskennis rondom CO2-reductie en -inventarisatie bij. Vervolgens gaan de workshops dieper in op reductie in de logistieke keten waarvan de deelnemer deel uitmaakt. ”We laten de deelnemers kennismaken met onze eenvoudige C02-meter. Maar ook met BigMile, een gebruiksvriendelijke online tool die veel mogelijkheden biedt om de uitstoot in de volledige logistieke keten inzichtelijk te krijgen. Op dit moment zien we vooral veel animo van bedrijven die actief zijn in het goederenvervoer. Maar ook eigen vervoerders in de mkb-sector zijn van harte welkom om deel te nemen aan de workshops”, besluit Marjolein.

Belangstellenden vinden op deze pagina de workshops die de komende tijd beschikbaar zijn.

Wetgeving

De komende jaren moet het Nederlandse bedrijfsleven meer doen om CO2-reductie te realiseren. Zo wordt er over enkele jaren een CO2-registratieplicht verwacht. Deze stap is nodig om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord te voldoen. Vanuit dit akkoord is het doel vastgesteld om in 2030 bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.

Meer informatie?

Leden van evofenedex kunnen met al hun vragen rondom duurzaamheid, CO2-reductie en zero-emissie terecht bij ledenadviseur Mark van Geest.