skipToContentskipToFooter

Rijkswaterstaat jaar bezig met herstel tunnel A7

24-05-2023 Vanaf half juni wordt er gestart met het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure. Dat heeft Rijkswaterstaat laten weten. Naar verwachting duren de werkzaamheden een jaar. Voor het wegverkeer blijft er een rijstrook per richting beschikbaar. De scheepvaart zal naar verwachting geen hinder ondervinden. 

Voor het herstel van de tunnel is het nodig dat de gehele fundering van de tunnel wordt vernieuwd en versterkt. Daarnaast worden ook de tunnelwanden steviger verankerd.

Plaatsen 1450 nieuwe trekpalen

Uit onderzoek is gebleken dat in meerdere tunneldelen trekpalen zijn bezweken. Zonder herstelmaatregelen is de constructieve veiligheid van de tunnel voor de langere termijn niet te garanderen. De gehele fundering moet daarom worden vernieuwd en versterkt en de tunnelwanden moeten steviger verankerd worden. Dat wordt gedaan door circa 1.450 nieuwe trekpalen te plaatsen. Op deze manier is de stabiliteit en de constructieve veiligheid van de Prinses Margriettunnel weer gegarandeerd.

Uitvoering van het herstel

De nieuwe trekpalen worden met behulp van een speciale constructie door de betonnen vloer de grond in geboord, tegen de waterdruk in. De constructie is zo gemaakt dat er geen water in de tunnel omhoog kan komen tijdens het aanbrengen. Bemaling van het grondwater is daardoor niet nodig en de grondwaterstand wordt dan ook niet verlaagd. Het op deze wijze herstellen van de tunnel duurt langer, maar het risico op eventuele schade aan omliggende bebouwing wordt hiermee geminimaliseerd.

Eén rijstrook per richting beschikbaar voor wegverkeer

Tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden blijft één rijstrook per richting in de tunnel beschikbaar voor het wegverkeer. Het is mogelijk dat een korte afsluiting van de tunnel tijdens een nacht- of weekend nodig is. Als er een afsluiting nodig is, zal dat vroegtijdig worden aangekondigd.

Onderzoek oorzaak

Het onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van meerdere trekpalen én de betekenis daarvan voor andere objecten met een vergelijkbare fundering is nog in uitvoering. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar van 2023 afgerond.