skipToContentskipToFooter

Resultaten eerste kwartaal 2022

28-04-2022 Hoe verloopt de implementatie van het nieuwe douaneaangiftesysteem DMS? En welke mogelijkheden hebben bedrijven om een aangifte te wijzigen? In het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) gaan het georganiseerde bedrijfsleven en de inspectiediensten periodiek met elkaar in gesprek over talrijke dossiers. Welke zaken zijn de afgelopen tijd besproken? Een overzicht, plus een vooruitblik op zaken die de komende tijd gaan spelen.

Trage afgifte uitvoervergunningen

De afgifte van uitvoervergunningen duurde de afgelopen tijd langer dan normaal. Dit kwam door de personele bezetting bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Inmiddels zijn de bezettingsproblemen gelukkig opgelost.

Volgens het ministerie van Financiën, waar de douane onder valt, is het ook belangrijk dat bedrijven gevraagde informatie snel aanleveren. Gebeurt dat niet, dan wacht het ministerie doorgaans met het nemen van een beslissing. Direct een besluit nemen zou namelijk leiden tot een afwijzing van de vergunningsaanvraag.

Beschikbaarheid douanesystemen

Begin februari 2022 hebben flinke problemen rond de automatiseringssystemen van de douane geleid tot verstoringen in de logistiek. Ook verliep de communicatie tussen bedrijven en de douane niet optimaal gedurende een weekend in april. De douane heeft beloofd de procedure nog eens tegen het licht te houden en opnieuw te publiceren, zodat alle partijen de spelregels goed kennen.

Noodprocedure Verenigd Koninkrijk

In april ontstonden er grote logistieke problemen door storingen in het GVMS-systeem van de Britse douane. Deze storingen vielen samen met een daling van het aantal afvaarten van P&O Ferries. Als gevolg daarvan strandden vele voertuigen in het Verenigd Koninkrijk (VK). evofenedex heeft samen met een aantal andere organisaties, waaronder Transport en Logistiek Nederland en Havenbedrijf Rotterdam, staatssecretaris De Vries opgeroepen bij haar Britse ambtgenoot te pleiten voor het opstellen van een efficiënte noodprocedure in het VK.

Audit File Voorraadverloop

Periodieke aangevers die beschikken over meerdere uitvoervergunningen en willen werken volgens de zogeheten ketenregeling moeten het auditbestand ‘Audit File Voorraadverloop’ gebruiken. Eén aanbrengbericht voor alle vergunningen volstaat dan. De douane heeft hierover een webinar georganiseerd. Dat kun je hier terugkijken.

Treinscan

De douane blijft vooralsnog gebruikmaken van de treinscan op de Maasvlakte. Het einde van de technische levensduur van de scan komt in zicht, maar vervanging is op dit moment nog niet aan de orde. Mede op verzoek van het bedrijfsleven blijft de scan de komende tijd operationeel.

Scancontroles

Importeurs hebben er vaak belang bij informatie te krijgen over de uitkomst van het scanproces bij het binnenbrengen van goederen in de haven. De douane geeft deze informatie nu standaard door aan de rederij. In verband met een geheimhoudingsplicht is de douane niet gerechtigd de informatie ook door te geven aan de verlader of een andere partij. Een verlader is dus aangewezen op andere ketenpartijen om aan deze informatie te komen. Dit probleem wordt in de toekomst mogelijk kleiner door een nauwere samenwerking tussen supply chain-partners in het kader van het containervrijgavebericht en het toekomstige ICS2, het nieuwe douanesysteem bij het binnenbrengen van goederen in de haven.

ICS2

Het systeem ICS2 wordt in de toekomst ingevoerd om risicoanalyses van de douane te verbeteren en gemakkelijker te delen met andere lidstaten. Door ICS2 ontstaat voor bedrijven de mogelijkheid het indienen van de aangifte te verdelen over meerdere partijen.

Het invoeren van ICS2 stuit in de praktijk wel op behoorlijk wat problemen. Bij de aangifte tijdelijke opslag na het binnenbrengen van goederen kan het systeem niet omgaan met een niet volledig ingevulde aangifte (waarbij een andere partij nog gegevens moet aanvullen). Luchtvaartmaatschappijen staan niet te springen het systeem te accepteren. Zij zijn met name beducht voor de grote administratieve last die voor hen ontstaat. Zij moeten dan met elke ladingeigenaar afzonderlijk een contract afsluiten. Het overleg hierover met de douane wordt nog gecontinueerd. De luchtvaart is de eerste sector die met ICS2 moet gaan werken.

Van AGS naar DMS

In de eerste week van mei start de implementatie van DMS. 2 bedrijven gaan dan in de vorm van een pilot aan de slag met DMS. Het tijdschema voor de overgang naar DMS is op de website van de douane te raadplegen. Op die site staat tevens een artikel met aandachtspunten voor bedrijven en veelgestelde vragen.

Op de website van evofenedex staan tips voor bedrijven om een vliegende start te maken met DMS. Goed om te weten: het format van de aangifte gaat behoorlijk veranderen. Ook vraagt de douane enkele nieuwe gegevens, waaronder informatie over de koper en verkoper.


De douane heeft toegezegd in de laatste week van mei eigen opleidingsmateriaal beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven. Daarnaast overlegt de douane met onder meer evofenedex over het opzetten van een gezamenlijke voorlichtingscampagne.


Periodieke aangevers hebben allemaal een uitvraagformulier ontvangen van de douane. De komende weken moeten zij dat invullen. Daarna neemt de douane contact op met deze bedrijven. Daarbij wordt onder meer het tijdvak besproken waarin de bedrijven overgaan naar DMS 4.1. De douane raadt aan dat niet alle bedrijven tegelijk overgaan in de laatste weken van juni 2023.


Veel periodieke aangevers maken ook gebruik van normale aangiftes, bijvoorbeeld bij uitvoer. Zij kunnen allemaal in 1 keer overgaan op DMS. AGS blijft voor hen ook in 2023 nog in de lucht.

Wijzigen aangifte

De Nederlandse douane weigert verzoeken voor het aanpassen van het EORI-nummer in de aangifte als dat gevolgen heeft voor een andere partij die de aangifte heeft ingediend. Er zijn signalen dat andere lidstaten hier soepeler mee omgaan. Het ministerie van Financiën is benieuwd of een soepeler beleid in andere lidstaten vaak voorkomt. Als dit het geval is, lijkt de Nederlandse overheid bereid de kwestie bij de Europese Commissie aan te kaarten. evofenedex hoort daarom graag van haar leden als een soepeler beleid in het buitenland regelmatig voorkomt.

Artikel 173 versus 174

Of je andere ingevulde gegevens in de aangifte mag wijzigen met het oog op artikel 173 DWU, beslist de douane. Als je goederen als invoer aangeeft terwijl je de goederen had willen laten vallen onder bijvoorbeeld de regeling actieve veredeling, is niet artikel 173 maar artikel 174 DWU van toepassing. Hiervoor geldt een kortere termijn om gegevens te wijzigen: 90 dagen. Bij artikel 173 DWU is dat 3 maanden.