skipToContentskipToFooter

Nieuw digitaal importcontainer-releaseproces

30-10-2023 De Vertrouwensketen is een nieuw digitaal importcontainer-releaseproces. Het bestaande importproces voor containers voldoet namelijk niet meer aan de gewenste standaarden voor fysieke en digitale veiligheid. Na een succesvolle praktijktoets wordt er nu volop gewerkt aan de implementatie.

De Vertrouwensketen is ontwikkeld voor rederijen, cargadoors, verladers, expediteurs en vervoerders. Het proces zorgt ervoor dat alle partijen in de Rotterdamse havencommunity efficiënter kunnen werken en dat de samenwerking tussen deze ketenpartijen wordt bevorderd. Daarnaast draagt dit systeem bij aan het bestendigen van de veiligheid van de havengebonden distributieprocessen. 

Veranderingen op komst

Ben jij als verlader, vervoerder of expediteur betrokken bij de import van containers via de Rotterdamse haven? Dan gaat er voor jou praktisch het een en ander veranderen. In de Vertrouwensketen moeten ketenpartijen uitdrukkelijk het afhaalrecht van een container (de release) aan de volgende schakel in de keten doorgeven. Dit gebeurt in het Port Community System, de digitale omgeving van Portbase. De huidige ‘sleutel’ in de vorm van een pincode komt daardoor te vervallen. Alleen betrokken, geautoriseerde partijen kunnen nog acties uitvoeren en vertrouwelijke data inzien.

Gefaseerde uitrol

In de afgelopen maanden is de werking van de Vertrouwensketen eerst succesvol in de praktijk getoetst. De Rotterdamse havengemeenschap is vervolgens gestart met de gefaseerde uitrol van de Vertrouwensketen. Dit betekent dat steeds meer partijen die betrokken zijn bij de import van containers hun werkwijze - en soms ook hun systemen - op het nieuwe proces van de Vertrouwensketen hebben aangepast.

Meeste rederijen actief met Vertrouwensketen

Op dit moment zijn al meer dan 10.000 containers via het nieuwe digitale importcontainer-releaseproces vrijgegeven. De meeste rederijen werken al met de Vertrouwensketen of bevinden zich in de testfase. Zo’n 250 vervoerders hebben inmiddels containers opgehaald die via de Vertrouwensketen zijn verwerkt en er werken ook al zo’n 150 expediteurs mee.

Meer weten?

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Bijvoorbeeld over de werking van de Vertrouwensketen of over de consequenties hiervan voor jouw dagelijkse werkzaamheden. Daarom organiseren wij samen met GroentenFruit Huis en Portbase op donderdag 30 november 2023 van 10.00 uur tot 12.30 uur een informatiebijeenkomst over de Vertrouwensketen bij evofenedex in Zoetermeer. Speciaal voor leden van evofenedex en GroentenFruit Huis.