skipToContentskipToFooter

Geef je mening voor 15 maart

08-03-2023 Het wereldwijde tekort aan vrachtautochauffeurs is een belangrijk aandachtspunt voor alle bedrijven in de internationale handel en logistiek. Met een enquête roept de internationale wegvervoersorganisatie IRU ondernemers op om hun bevindingen te delen over de chauffeurstekorten.

Jouw inbreng is cruciaal om de omvang van de chauffeurstekorten in kaart te blijven brengen, te monitoren, de oorzaken te onderzoeken en oplossingen te bedenken en in Europees verband uit te voeren. Wij werken in dit verband nauw samen met de IRU in onze belangenbehartiging en lobbywerkzaamheden.

De resultaten van de enquête publiceert de IRU na afloop in een wereldwijd en landspecifiek rapport. Alvast hartelijk dank voor je bijdrage.