skipToContentskipToFooter

Vrachtauto’s tot wel vijf dagen vast bij grenzen Bulgarije en Roemenië

22-01-2024 De wegvervoersector is ernstig bezorgd over de aanvullende grenscontrolemaatregelen die Bulgarije en Roemenië onlangs hebben ingevoerd om illegale migratie te bestrijden. Vrachtauto’s staan daardoor soms dagenlang te wagen bij de grens. De International Road Transport Union (IRU) roept de Europese Commissie op om in te grijpen.

Volgens de IRU was het al druk bij de grenzen van de genoemde landen, maar loopt de wachttijd door de extra maatregelen op tot soms vijf dagen. In een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft de IRU er bij de president op aangedrongen dringend het vrije vervoer van goederen binnen de EU over de weg aan de Schengen- en andere intra-EU-grenzen te ondersteunen.

Onevenredig negatieve gevolgen

IRU-secretaris-generaal Umberto de Pretto: “Hoewel onze sector het er volledig mee eens is dat Roemenië en Bulgarije binnen het Schengengebied horen, begrijpen we dat van hen wordt verwacht dat ze aanvullende maatregelen nemen om de immigratiestromen te beheersen. Helaas hebben deze acties onevenredig negatieve gevolgen voor het goederenvervoer en de handel.”

“IRU roept de Europese Commissie op om in te grijpen en de lidstaten aan te bevelen Green Lane-corridors voor vrachtwagens binnen de EU in te voeren. De Commissie moet de betrokken lidstaten ook aanmoedigen om de inspectiecapaciteit aan hun landbuitengrenzen van de EU te vergroten, de regels en procedures van de TIR-conventie te respecteren en transparante informatie te verstrekken over de verwachte wachttijden aan de buitengrenzen”, aldus de Pretto. “Wij vertrouwen erop dat de snelle interventie van de Europese Commissie ertoe kan bijdragen dat het goederenvervoer over de weg efficiënt blijft stromen binnen de EU, maar ook tussen de EU en haar handelspartners.”