skipToContentskipToFooter

Convenant moet gevaar rijden met zwaardere ev-voertuigen beteugelen

19-06-2024 Ondernemers die vóór 1 oktober 2023 hebben geïnvesteerd in een zero-emissie bedrijfsvoertuig met een toegestane maximum massa van 3.501 tot en met 4.250 kilogram mogen deze ook na 1 juli blijven besturen met enkel rijbewijs B. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. evofenedex is blij met deze oplossing die er voor zorgt dat onze leden met zero-emissievoertuigen niet de dupe worden. 

Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft na gesprekken met de Europese Commissie en in overleg met minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie besloten de huidige gedoogsituatie onder voorwaarden met een jaar te verlengen. Tegelijkertijd wordt een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Het demissionaire kabinet wil hiermee voorkomen dat ondernemers met een zwaarder zero-emissie bedrijfsvoertuig tussen 1 juli 2024 en inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (de vierde rijbewijsrichtlijn) in de knel komen te zitten.

Hoger gewicht

Bestuurders van zwaardere zero-emissie bedrijfsvoertuigen zouden in die tussenliggende periode in bezit moeten zijn van rijbewijs C/C1 en code 95 en moeten voldoen aan de tachograafplicht. Deze eisen zijn verbonden aan het hogere gewicht dat bedrijfsvoertuigen met een elektrische aandrijflijn doorgaans hebben en kunnen een drempel vormen voor ondernemers die willen verduurzamen.

“Als je investeert in een duurzaam zero-emissie bedrijfsvoertuig wil je niet eerst nog allerlei omwegen moeten nemen voordat je de weg op kunt”, aldus minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). “Voor ondernemers die al hebben geïnvesteerd, zijn deze drempels lang boven de markt blijven hangen. Ik ben daarom blij dat zij nu de zekerheid krijgen dat zij ook na 1 juli door kunnen met hun bedrijfsvoering. Daarnaast maken we samen met de sector veiligheidsafspraken zodat ook rijbewijs B-chauffeurs met de juiste kennis en vaardigheden op pad gaan.”

Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex, is blij met deze oplossing. “Na een vroege signalering van evofenedex is het goed dat onze leden die vroeg hebben geïnvesteerd in zero-emissievoertuigen nu zekerheid hebben en niet de dupe worden van de regelwijzigingen. Ondanks dat het last minute is, zijn we bij dat het ministerie het probleem van de ondernemers in zag en zeer voortvarend naar een oplossing heeft gezocht.”

Drempels wegnemen

In Europees verband wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe rijbewijsrichtlijn. De nieuwe regels bieden mogelijk een oplossing voor huidige uitdagingen op het gebied van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Omdat de uitkomst van het Europese wetgevingsproces nog onzeker is, wordt de huidige gedoogsituatie verlengd tot 1 juli 2025. Dit geldt ook voor de vrijstelling van de tachograaf binnen een straal van 100 kilometer van de vestigingsplaats.

Voorwaarde voor het verlengen van de gedoogsituatie is dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en branchepartijen een convenant sluiten om de grotere verkeerveiligheidsrisico’s van het rijden met zwaardere voertuigen te ondervangen. De nieuwe AMvB wordt opgesteld op basis van de huidige derde rijbewijsrichtlijn. In de AMvB wordt de vrijstelling voor de tachograafplicht niet meer opgenomen, tenzij er voor 1 juli 2025 een handhaafbaar en uitvoerbaar plan komt waarmee de rij- en rusttijden tenminste even goed gewaarborgd kunnen worden.

Veiligheidscursus

Voor voertuigen boven de 3.500 kilogram geldt specifieke wet- en regelgeving, onder meer met betrekking tot maximumsnelheden, plaats op de weg en inhaalverboden. De impact van een zwaarder voertuig is in geval van een botsing immers groter dan voor voertuigen met een lager gewicht. Bij de uitwerking van de AMvB wordt daarom de mogelijkheid verkend voor een aanvullende opleiding, zodat ook bestuurders van zwaardere voertuigen zonder rijbewijs C met de juiste vaardigheden en kennis veilig op pad gaan. De komende maanden werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de sector aan een convenant, waarin deze afspraken worden vastgelegd. evofenedex sluit bij de uitwerking aan.