skipToContentskipToFooter

Bedrijfsleven wil andere aanpak bereikbaarheid

14-02-2024 De knip in de Amsterdamse Weesperstraat is definitief verleden tijd nu duidelijk is dat de verkeersveiligheid er niet door is toegenomen. Het bedrijfsleven dringt erop aan dat de gemeente bij toekomstige maatregelen inzake verkeersdruk en bereikbaarheid meer rekening houdt met de belangen van onder meer de logistieke sector.

De evaluatie van de proef die afgelopen zomer plaatsvond is onlangs afgerond. Daaruit blijkt dat het afsluiten van de straat niet bijdroeg aan een betere verkeersveiligheid. De knip in de Weesperstraat keert daarom niet terug en de gemeente Amsterdam gaat op zoek naar 'zachtere' oplossingen.

De pilot leidde vorig jaar zomer tot veel ophef en veroorzaakte aanzienlijk oponthoud op meerdere plaatsen in Amsterdam. Het bedrijfsleven heeft tijdens deze periode hun visie gegeven op de knip. Daarbij werd aangegeven dat de communicatie vanuit de gemeente richting het bedrijfsleven teleurstellend was.

Zorgen uitgesproken

Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, waaronder ondernemersorganisaties TLN, Koninklijke Horeca Nederland, MKB-Amsterdam, Oram en evofenedex, hun zorgen geuit in gesprekken met de Amsterdamse wethouders Melanie van der Horst en Sofyan Mbarki.

Hoewel de organisaties erkennen dat er acties nodig zijn om de bereikbaarheid van Amsterdam te waarborgen, zowel voor personenvervoer als voor de logistieke sector, zijn zij van mening dat een knip zoals die in de Weesperstraat niet de juiste oplossing is. Zelfs voorafgaand aan de proef hadden de ondernemersverenigingen hun zorgen al geuit over deze maatregel, maar dat had geen effect.

Maatwerk voor logistieke sector

Het bedrijfsleven heeft aangegeven samen met wethouder Van der Horst te willen kijken naar mogelijke alternatieven om de verkeersdrukte in het gebied aan te pakken. evofenedex kijkt uit naar constructieve gesprekken met de gemeente, waarbij de focus zal liggen op maatwerk en effectieve oplossingen voor de logistieke sector.

In een brief aan de gemeenteraad schetst wethouder van der Horst een aantal mogelijke opties, zoals het instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de Weesperstraat of het terugbrengen van het aantal rijbanen. evofenedex zal zich blijven inzetten voor een duurzame en efficiënte stedelijke mobiliteit, waarbij de belangen van het bedrijfsleven centraal staan.