skipToContentskipToFooter

Hoe handel je dit af bij de douane?

09-12-2021 Een lid van evofenedex moet een onderdeel van een aan China geleverde machine voor reparatie terughalen naar Nederland. Ons lidbedrijf wil weten hoe het de zending douanetechnisch het best kan afhandelen. Als tijdelijke uitvoer of invoer of via een aangifte? En hoe zit het met invoerrechten?

De klant in China moet op het moment van versturen van het kapotte onderdeel bij de uitvoeraangifte aan de douane kenbaar maken wat de bedoeling is. Hierbij kan de klant bijvoorbeeld kiezen voor het equivalent van de regeling ‘passieve veredeling’ (eventueel met vervanging) die binnen de Europese Unie (EU) geldt. De douane kan dan de eventueel vereiste vergunning afgeven of identiteitsmaatregelen treffen. Hierdoor kan bij de wederinvoer van het gerepareerde of vervangende artikel een vrijstelling worden verleend, dan wel minder invoerbelastingen verschuldigd zijn.

In geval van garantie

Als de reparatie onder de garantie valt, kan het lidbedrijf een pro-formafactuur opmaken. Hierop moet de economische waarde van de goederen vermeld staan. Aan de hand hiervan moet de statistiekwaarde op de EU-uitvoeraangifte worden bepaald. De waarde op de factuur en de uitvoeraangifte kan in beginsel nooit 0,00 euro zijn. Vermeld verder duidelijk op de factuur dat het een reparatie onder garantie (repair under warranty) of vervanging onder garantie (replacement under warranty) betreft. Vermeld ook dat de waarde For customs purposes only is.

Per land verschillend

Over vervangende onderdelen waarbij niet direct sprake is van garantie, zijn over het algemeen invoerbelastingen verschuldigd. Als het lidbedrijf uit commerciële overweging besluit om de klant niet hiervoor te laten betalen, moet het eveneens gebruikmaken van een pro-formafactuur.

Als er geen goederen worden geretourneerd, geldt de eerdergenoemde 'passieve veredeling'. In beginsel blijft dit echter altijd moeilijk. In het ene land wordt het gezien als een ‘nieuwe’ invoer, waarvoor normaal betaald moet worden. In het andere land kan een vrijstelling worden genoten (na vergunning van douane) als wordt aangetoond dat het identieke goederen betreft. Met andere woorden: goederen met eenzelfde functie die de kapotte artikelen vervangen.

Vergunning actieve veredeling

Van belang blijven zaken als de vermeldingen op de factuur en garantiebedingen in het oorspronkelijke koopcontract. De klant zal van geval tot geval moeten beoordelen hoe het beste kan worden gehandeld. Deze beoordeling moet plaatsvinden voordat de klant de goederen retourneert. Met andere woorden: voor het retourneren dient dan bij de lokale douane informatie te worden ingewonnen over de te vervullen voorwaarden om de garantiegoederen tegen zo laag mogelijke kosten (rechten-belastingen) weer in te kunnen voeren.

Let hierbij op dat in de EU in veel gevallen een vergunning actieve veredeling nodig is om de kapotte goederen in te voeren voor ‘reparatie’ zonder de betaling van rechten en belastingen bij invoer. Dit moet vooraf worden geregeld. Een optie hierbij is het aanschaffen van een vergunning actieve veredeling die doorlopend geldig is.

Heb jij ook een exportvraag?

Als lid van evofenedex kun je kosteloos je vragen neerleggen bij onze ledenadviseurs. Zij zijn thuis in allerlei onderwerpen zoals de ICC Incoterms® 2020-regels, brexit, btw of marktentree en helpen je graag verder!