skipToContentskipToFooter

Bij beide overeenkomsten is sprake van een tussenpersoon

05-06-2024 Bij de ledenservice van evofenedex komen vragen binnen over de meest uiteenlopende zaken op het gebied van internationaal ondernemen. Een regelmatig terugkerend onderwerp is het zoeken van de juiste tussenpersoon in het buitenland en hoe dit juridisch te regelen. 

De exacte vraag die is gesteld:

Wij overwegen een samenwerking aan te gaan met een tussenpersoon in het buitenland. Moeten we hiervoor een agentuurovereenkomst of bemiddelingsovereenkomst opstellen? En wat is het belangrijkste verschil tussen die overeenkomsten?

Antwoord van de ledenservice

Beide overeenkomsten zijn bij wet geregeld en vallen onder dezelfde paraplu: de overeenkomst van opdracht. In beide gevallen is sprake van een tussenpersoon die zorgt voor de totstandkoming van overeenkomsten met derden. De agentuurovereenkomst wordt gebruikt als de tussenpersoon regelmatig bemiddelt bij de totstandkoming van (koop)overeenkomsten.

Het belangrijkste verschil is dat een bemiddelingsovereenkomst een meer incidenteel karakter heeft. Deze wordt gebruikt als een bedrijf slechts één of enkele overeenkomsten met derden wil sluiten via een tussenpersoon. De agentuurovereenkomst is gericht op een bestendige en duurzame samenwerking voor bepaalde of onbepaalde tijd. Er is sprake van een vaste betrekking en niet van losse opdrachten zoals bij de bemiddelingsovereenkomst het geval is. Tevens zijn er in de wet verschillende artikelen gewijd aan de agentuurovereenkomst, waardoor een handelsagent meer wettelijke bescherming krijgt. Een handelsagent heeft bijvoorbeeld recht op een vergoeding bij het eindigen van de overeenkomst, een bemiddelaar heeft dat niet.

Juridische checklist handelsagent

Deze checklist (exclusief voor leden) geeft een overzicht van diverse zaken waarvan je op de hoogte zou moeten zijn voordat je een verbintenis aangaat met een handelsagent. Verder worden er een aantal punten opgesomd waarover een handelsagent geïnformeerd dient te zijn voordat de overeenkomst gesloten wordt. Tot slot bevat de checklist een overzicht met onderwerpen die aan de orde zouden moeten/kunnen komen in een agentuurovereenkomst.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex