skipToContentskipToFooter

Leveringsconditie FOB: wat zijn de plichten van de verkoper?

19-07-2018 Het is van belang om goed af te wegen welke Incoterm® je kiest, want dat heeft invloed op de werkzaamheden, rechten en verplichtingen van zowel de koper als verkoper. In totaal zijn er elf ICC Incoterms® 2020 waaruit gekozen kan worden. Onlangs nam een verkopende partij contact met ons op. Zij hadden gekozen voor incoterm Free On Board (FOB). De ondernemer wilde weten aan welke verplichting hij moet voldoen wat documenten betreft.

“De laatste tijd verschepen wij steeds meer containerzendingen met de leveringsconditie FOB. Echter valt het ons op dat wij alsnog ontzettend druk zijn met bijvoorbeeld de documenten voor onze klant. Is er een overzicht van de plichten bij een FOB-zending, zoals het regelen van de Bill of Lading (B/L)?”

Rechten en plichten

“Voor een officiële en complete uitleg van de rechten en plichten per Incoterm-conditie verwijzen wij naar de ICC publicatie ICC Incoterms® 2020. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat je als verkoper verantwoordelijk bent voor formaliteiten en documenten, inclusief douane. De verkoper heeft aan de leveringsplicht voldaan als de goederen aan boord van het schip zijn geplaatst. Verkopers zijn niet verplicht om een vervoersovereenkomst af te sluiten, tenzij de koper daarom vraagt. Wel dient de verkoper mee te werken aan het aanleveren van de benodigde gegevens voor de B/L. Deze informatie mag zich niet beperken tot de zending alleen, maar kan ook strekken tot het verkrijgen van gegevens van alle geadresseerden. Welke informatie er precies verschaft moet worden door de verkoper zal afhangen van de afspraken tussen koper en verkoper, maar is vanuit de ICC Incoterms® 2020 ongelimiteerd.”

Kostenvergoeding

“De verkoper hoeft dergelijke informatie niet kosteloos te verschaffen. Onder FOB heeft de koper namelijk de verplichting om deze kosten geheel te vergoeden. Een praktische toelichting op de rechten en plichten per Incotermconditie staat vermeld in het boek ICC Incoterms® 2020 in de praktijk.”

Loop jij ook ergens tegenaan of heb je advies nodig van onze ledenservice? Neem dan contact op via 079 3467 346 of mail naar [email protected].