skipToContentskipToFooter

Impact wijzigingen zal afhangen van werkwijze en gebruikte ICC Incoterms® 2020

De nieuwe ICC Incoterms® 2020 treden op 1 januari in werking. Dit is hét moment om je te verdiepen in deze gestandaardiseerde en internationaal geaccepteerde leveringsvoorwaarden.

16-10-2019 Afgelopen twee maanden hebben ICC Nederland en evofenedex de ICC Incoterms® 2020 gelanceerd tijdens vier seminars in heel het land. De nieuwe regels treden op 1 januari in werking. Maar wat is er in de nieuwe editie precies veranderd en wat betekent dit voor Nederlandse ondernemers? Voor degenen die niet of nauwelijks met ICC Incoterms® 2020 werken; dit is hét moment om je in de ICC Incoterms® 2020 te verdiepen.

In de ICC Incoterms® 2020 van de International Chamber of Commerce zijn de nieuwste internationale standaarden voor internationale handel gedefinieerd, ze zijn daarmee de opvolger van de Incoterms®-regels uit 2010. Hoewel de internationale handel de laatste tien jaar niet veel veranderd is, kan het natuurlijk altijd beter. In de nieuwe ICC Incoterms® 2020 zijn bijvoorbeeld aan veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en kosten. De impact van de wijzigingen zal voor veel bedrijven afhangen van hun werkwijze en de door hen gebruikte ICC Incoterms® 2020.

DAT wordt DPU

De meest in het oog springende wijziging is dat de drieletterafkorting DAT (Delivered at Terminal) is gewijzigd in DPU (Delivered at Place Unloaded). Deze aanpassing verduidelijkt de mogelijkheden van deze term en breidt ze uit. ‘DPU Haven/terminal’ houdt in dat de kosten voor het lossen van de container van het schip (het aankomende vervoermiddel) voor rekening en risico van de verkoper zijn. ‘DPU Eindbestemming’ betekent dat de goederen van de vrachtwagen moeten worden gelost.

FCA: nuttige aanvulling

Daarnaast voorzien de ICC Incoterms® 2020 in een aantoonbare behoefte voor on-board Bills of Lading (BoL) bij de Free Carrier-regel (FCA). Als je gedwongen wordt met FCA te werken bij een documentaire betalingsvorm (en niet kúnt werken onder een C- of D-term), is dit een nuttige aanvulling. Je kunt bij FCA de koper verantwoordelijk maken om jou de BoL te geven of de juiste instructies aan de carrier te verstrekken zodat deze de BoL naar jou verstuurt. Doet de koper dit niet en ontvang je hierdoor de shipped on board BoL niet, dan kun je de koper aansprakelijk stellen. Bij Free Alongside Ship (FAS) of Free On Board (FOB) in combinatie met een documentaire betalingsvorm zou je eenzelfde bepaling kunnen opnemen in het contract. Bij transacties waarin documentaire betalingsvormen zijn opgenomen is het beter een Incoterm te gebruiken die zekerheid geeft op de verkrijging van de BoL: C- of D-terms dus. Laat de specifieke term afhangen van de betalingsconditie en soort goederen, bijvoorbeeld bulk of gecontaineriseerd.

Cost, Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid to (CIP) bieden voortaan verschillende niveaus van verzekeringsdekking. Bij CIP wordt voortaan een verzekering op basis van een uitgebreidere Institute cargo clause A verplicht (voorheen Institute cargo clause C); een opschaling van de verzekeringsdekking dus. Dit kan gevolgen hebben voor de verzekeringspremie. Bespreek dit met je verzekeringstussenpersoon. Bepaal dan wat de gevolgen zijn voor jouw verkoopprijs en bespreek met je klant of uitbreiding van de dekking écht wenselijk is.

Eigen vervoermiddelen

De ICC Incoterms® 2020 bieden ook de mogelijkheid het vervoer van de goederen met eigen vervoermiddelen te regelen bij FCA-variant B, Delivered At Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU) en Delivered Duty Paid (DDP). Goederen worden in deze situaties aangeboden op het vervoermiddel van de verkoper op de overeengekomen plaats, gereed voor lossing. Blijkbaar was het leveren met eigen vervoermiddelen voorheen géén optie. Vreemd, het punt van risico-overdracht in deze situaties is de plaats die vermeld staat achter de Incoterm. Het lijkt me vooral van belang dat wordt vastgesteld wat de staat van de goederen is op dát specifieke punt, niet of deze worden aangeboden op een eigen vervoermiddel of het vervoermiddel van een ander.

Gebroken risico

Op de poster van ICC Incoterms® 2020 zijn FCA-variant A en B toegevoegd. Voorheen werd FCA zowel gebruikt bij het afhalen van goederen op het laadadres (variant A) óf voor aanlevering bij een overslagpunt zoals een groupageloods of containerterminal (variant B). Een goede zaak dat dit nu ook visueel wordt ondersteund op de poster. Voor wat betreft containervervoer in combinatie met variant B lijkt het me raadzaam een aanvullende bepaling op te nemen dat het risico overgaat op het moment of punt van inladen van de goederen in de container. Dit voorkomt een zogeheten ‘gebroken risico’. Ook lijkt het mij verstandig bij FCA te verwijzen naar de variant; A of B. Uit alleen de plaats is immers niet af te leiden welke variant wordt bedoeld.

Tot slot worden CFR, CIF, FAS en FOB op de poster nog steeds genoemd als condities voor vervoer over zee en binnenwateren. Vergeet echter niet dat deze ICC Incoterms® 2020 bedoeld zijn voor bulk- en/of stukgoed. Bij dergelijke goederen kun je op het moment van risico-overgang (bijvoorbeeld op het schip) nog vaststellen wat de staat van de goederen is. Bij containers kan dit echter niet. Deze ICC Incoterms® 2020 zorgen in combinatie met containerleveringen voor een gebroken risico, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Dit artikel is geschreven door Ivo Veraart. Hij is docent voor evofenedex, zelfstandig adviseur en schrijver van boeken.

Heb je na het lezen van dit artikel het idee dat je kennis wel een opfrisser kan gebruiken? Bekijk dan ons cursusaanbod voor ICC Incoterms® 2020.