skipToContentskipToFooter

“Eerder en tijdig communiceren over werkzaamheden”

15-11-2023 evofenedex en TLN gaan de samenwerking met Rijkswaterstaat verder verdiepen. Dat is afgelopen week afgesproken tijdens een overleg met Arjan Driesprong, de directeur van Rijkswaterstaat regio Zuid-Holland. Bij dat gesprek, waar ook Jongeneel Transport aanwezig was, werd gesproken over de omvangrijke beheer- en onderhoudsopgave van het wegennet in Zuid-Holland. Het gesprek bood tevens ruimte om dieper in te gaan op specifieke logistieke uitdagingen, waaronder het transport van gevaarlijke stoffen, en om de samenwerking tussen de ondernemersverenigingen en Rijkswaterstaat kritisch te bekijken.

Transparante Communicatie voor Infrastructuur

De aanstaande vervanging van vrijwel alle bouwwerken in Zuid-Holland heeft aanzienlijke gevolgen voor de verkeerssituatie. Gezien deze ontwikkeling benadrukten TLN en evofenedex het belang van nauwkeurige afstemming tussen alle infrastructuurprojecten. Bovendien werd ingegaan op het belang van tijdige communicatiecampagnes en de noodzaak voor intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de ondernemersverenigingen. Wessel Deelstra, public affairs adviseur bij TLN, bracht tijdens het gesprek het voorstel naar voren om in een vroeg stadium met de sector te communiceren, zelfs als de planningen nog niet volledig definitief zijn. “Communiceer eerder met ons, ook wanneer de planningen van de werkzaamheden nog niet 100% definitief zijn. Dan kunnen wij samenwerken in de communicatie richting de relevante bedrijven en kunnen zij hier in hun operatie beter rekening mee houden”.

Truckparking

Naast de infrastructuur en communicatie kwamen ook andere wensen en onderwerpen aan bod. Hierbij werd onder andere opnieuw aandacht gevraagd voor de behoefte aan voldoende parkeerplaatsen met adequate voorzieningen voor chauffeurs. Het gesprek illustreerde de bereidheid van TLN en evofenedex om actief bij te dragen aan oplossingen en de samenwerking met Rijkswaterstaat te versterken.

Waarde van Overleg met Rijkswaterstaat

In de recente periode, waarin de grootschalige onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat steeds concreter vorm krijgt, onderhouden TLN en evofenedex nauw contact met de omgevingsmanagers en de HID's (Hoofdingenieur-Directeuren). Er hebben tevens constructieve gesprekken plaatsgevonden tussen de verenigingen en de Rijkswaterstaat directeuren van Noord-Holland en Midden-Nederland. Lars Ahsman, regionaal beleidsadviseur bij evofenedex, benadrukt het waardevolle karakter van de overleggen. “De overleggen met de regiodirecteuren van Rijkswaterstaat zijn waardevolle uitwisselingen. We kijken ernaar uit de samenwerking verder te verdiepen en hebben vervolggesprekken op de planning staan”.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Meld je nu aan voor onze kennisnieuwsbrief met alle trends en laatste ontwikkelingen op het gebied van handel en logistiek.