skipToContentskipToFooter

Zienswijze indienen kan tot en met 11 april

18-03-2024 De gemeente Den Haag wil per 1 januari 2025 een zero-emissiezone invoeren voor bestel- en vrachtauto’s in het centrum. Belanghebbenden kunnen de komende tijd hun zienswijze op deze plannen met de gemeente delen.

De zone moet komen in het gebied binnen de centrumring (S100) en het Telderstracé (S200), met als doel het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. In het concept-verkeersbesluit staat dat alleen schone bestel- en vrachtauto’s de ze-zone in mogen, ofwel voertuigen die elektrisch zijn of op waterstof rijden.

Eens of oneens

De plannen kunnen op twee manieren worden ingezien: online en in het Informatiecentrum van het stadhuis van Den Haag aan het Spui. Het is tot en met 11 april aanstaande mogelijk om een zienswijze in te dienen en daarin aan te geven met welke punten men het eens of oneens is en waarom. Het indienen van de zienswijze kan per mail of post. Meer informatie over de Haagse zero-emissiezone staat op de website van de gemeente.