skipToContentskipToFooter

Het is tijd voor verandering

08-03-2023 Werken in de logistiek is leuk, toch kiezen te weinig vrouwen voor een logistieke baan. En dat is zonde, want vrouwen bieden voor veel ondernemers juist de mogelijkheid om voor een groot deel de personeelsproblemen op te lossen. De afgelopen drie jaar zien we geen stijging in het aandeel vrouwen in logistieke beroepen. Het percentage blijft steken op 27 procent van het totale aantal logistieke medewerkers in Nederland (*bron: cbs 2022). Het is tijd voor verandering en daar spelen verladers een belangrijke rol in. 

De populairste beroepen onder de werkzoekenden zijn de functies van logistiek medewerker, bezorger en magazijnmedewerker. Voor zowel mannelijke als vrouwelijke werkzoekenden geldt dat banen voor schippers, machinisten, distributiechauffeurs en beladers het langste open staan (bron: Indeed). Voor werkgevers zijn deze dan ook het moeilijkste om in te vullen. De vraag is of ze daarbij ook al aan vrouwen hebben gedacht? En of de vacaturetekst zo is opgesteld dat vrouwen zich aangesproken voelen om te reageren?

Vrouwelijke vaardigheden 

Het werk in veel logistieke functies is inhoudelijk een stuk veranderd. Onder invloed van technologieën zoals kunstmatige intelligentie en digitalisering zijn taken gemakkelijker en minder fysiek geworden. En er zijn andere vaardigheden nodig die vrouwen juist met zich meebrengen. Bijvoorbeeld het kunnen programmeren, precies werken, inzicht hebben in oorzaak en gevolg (het zogenaamde ‘ketendenken’) en goede communicatieve vaardigheden zijn steeds meer gewenst. En dat biedt dus juist kansen voor vrouwen!

Veiligheid voor chauffeurs

Om het beroep van chauffeur voor vrouwen aantrekkelijker te maken is de veiligheid onderweg een belangrijke factor. evofenedex werkt met overheden aan de realisatie van veilige en beveiligde truckparkings. Voorzien van goede sanitaire voorzieningen, ook voor vrouwelijke chauffeurs. Onlangs gaf het ministerie van I&W , op verzoek van evofenedex en de provincie Limburg, toestemming voor een pilot om beveiligde truckparkings direct langs de autosnelweg aan te kunnen leggen in Limburg. 

Imago

Maar ook het oude imago van de sector speelt een rol, terwijl er al veel is veranderd aan de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Veel bedrijven hebben deze omstandigheden al aangepast, maar het zou helpen als het zichtbaarder zou worden aan de buitenwereld hoe het werk er vandaag de dag uit ziet. Dat kan door bijvoorbeeld een open dag te organiseren voor alle werkzoekenden.

‘Ladies in Logistics’

Vanuit de Europese Commissie is er nu, onder leiding van Caroline Nagtegaal, onderzoek gedaan. Op dit moment is 22% van de medewerkers in de Europese transportsector vrouw. In het rapport 'Ensuring European Transportation works for women' schrijft zij over het aantrekkelijker maken van de transportsector specifiek voor vrouwen. In een reeks filmpjes brengt Nagtegaal vrouwen in beeld die werken in de haven, transport en logistiek. In een kort interview vertellen ze over hun dagelijkse werkzaamheden, successen en uitdagingen. Deze gesprekken zijn gefilmd en worden binnenkort uitgezonden onder de noemer 'Ladies in Logistics'.

Oproep aan verladers

Verladers kunnen werkzoekenden tegemoet komen door aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden van hun vrouwelijke werknemers. En door goede afspraken te maken met vervoerders.

IRU: chauffeurstekort verdrievoudigd in 2026

Uit een rapport van de International Road Transport Union (IRU) van 14 november 2022 blijkt dat het chauffeurstekort in 2026 verdrievoudigt als er geen actie wordt ondernomen. Daarbij gaat het om een tekort aan vrachtauto-, bus- en touringcarchauffeurs in heel Europa. De toegenomen vraag naar vervoer en een vergrijzende chauffeurspopulatie zijn de belangrijkste oorzaken van het tekort. 

Een van de oplossingen is het aantrekkelijker maken van het chauffeursvak, ook voor vrouwen. evofenedex werkt samen met provincies en gemeentes aan het bouwen van meer veilige en beveiligde parkeerplaatsen. Daarnaast werken we internationaal samen met de IRU bij het verder uitwerken van andere oplossingen. Lees meer in het rapport van de IRU: Europe driver shortage to triple by 2026 if no action: new IRU report | IRU | World Road Transport Organisation