skipToContentskipToFooter

Minimumloon per 1 juli omhoog

25-05-2022 Zoals gebruikelijk stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband van 40 uren wordt per 1 juli 2022:

  • € 1.756,20 per maand;
  • € 405,30 per week;
  • € 81,06 per dag.

Zie voor alle leeftijden en bedragen de tabel op de website van de Rijksoverheid. Houd er rekening mee dat de loonkosten hierdoor iets kunnen stijgen; ook als je de werknemer per uur betaalt.

Kabinetsplannen

Op dit moment bestaat er in Nederland nog niet een wettelijk minimumuurloon. Dit uurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat een fulltime werkweek bedraagt binnen het bedrijf: bijvoorbeeld 40, 38 of 36 uur per week. Als je als werkgever een ander aantal uren dan 36, 38 of 40 als fulltime werkweek hanteert, dan kun je het minimumuurloon berekenen door het minimumloon per week te delen door het aantal uren van een volledige werkweek. Let op dat je daarbij niet naar beneden mag afronden, omdat je dan onder het wettelijk minimumloon zakt. De afspraak over de werkweek volgt uit een toepasselijke cao of de arbeidsovereenkomst.

Hoger minimumloon

Het kabinet is van plan om naar verwachting in 2023 een wettelijk minimumuurloon in te voeren gebaseerd op een 36-urige werkweek. Dit betekent een hoger minimumloon voor werknemers met een 36-urige werkweek, maar ook voor werknemers met een 40-urige of 38-urige werkweek. Het kan zelfs leiden tot een verhoging van 10 procent in de situatie dat een loonschaal is gekoppeld aan het minimumloon bij een werkweek van 40 uur. Als hier meer over bekend is, zullen wij je daarover informeren.

Verdere verhoging minimumloon

Daarnaast blijkt uit de Voorjaarsnota dat het kabinet het wettelijke minimumloon met in totaal 7,5 procent wil verhogen, in drie jaarlijkse stappen vanaf 2023: 2,5 procent in zowel 2023 als 2024, en 2,32 procent in 2025. Deze verhoging komt een jaar eerder dan in het coalitieakkoord was afgesproken. Bedrijven moeten er dus rekening mee houden dat ook dit zal leiden tot hogere loonkosten.