skipToContentskipToFooter

Ontheffing vrijstelling rijbewijs C loopt af

29-09-2023 Veel ondernemers met een bestelauto weten het als geen ander: bij het beladen van een grote bestelauto komt het maximale laadvermogen, en daarmee de Maximum Toegelaten Massa (MTM) al snel in zicht. Als je kiest voor een elektrische bestelauto, heb je automatisch al een veel zwaarder (leeg) voertuig. Dit wordt veroorzaakt door het batterijpakket. Door een regeling kon er tot nu toe toch met rijbewijs B worden gereden, maar die loopt eind dit jaar af.

Ondernemers met de zwaardere elektrische bestelauto (tot 4250kg MTM) dreigen daardoor in de problemen te komen. Ondertussen werkt de overheid aan nieuwe wetgeving voor het rijbewijs en over de nieuwe wetgeving is nog niet veel duidelijk. Daar bovenop staat in de huidige regeling dat de ontheffing alleen geldt voor voertuigen die een Datum Eerste toelating hebben van voor 1 oktober van dit jaar.

Oplossing

evofenedex heeft dit tijdig gesignaleerd, en dringt samen met BOVAG, RAI en TLN al enkele maanden aan op een verlenging van deze ontheffingsregeling, totdat de nieuwe wetgeving in werking kan treden. D66 heeft hierover enkele weken geleden ook al Kamervragen gesteld. De beantwoording hiervan liet nog op zich wachten, terwijl de datum van 1 oktober nu voor de deur staat. 

Gisteren werden hierover opnieuw vragen gesteld door Kamerlid Van Ginneken (D66), en diende zij een motie in om de vrijstelling te verlengen. Demissionair Minister Harbers informeerde de Kamer dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een oplossing voor beide problemen, en dat hij de Kamer hierover ‘binnen enkele dagen’ kan informeren. Het gaat dan om een oplossing voor het probleem rondom tenaamstelling voor 1 oktober, als over het aflopen van de regeling per 31 december 2023.

Duurzaamheidsambities

In 29 Nederlandse steden wordt er gewerkt aan de invoering van een zero-emissiezone. Zo’n 20 steden zullen die zone invoeren per 1 januari 2025. Vanaf dat moment geldt dat nieuwe (zakelijke)bestel- en vrachtauto’s met een verbrandingsmotor vanaf dan geen toegang meer hebben tot die zone. Voor eerder geleverde voertuigen is er een overgangsregeling tot uiterlijk 2030. Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren al geanticipeerd, en zijn overgegaan tot de aanschaf van een elektrische bestel- of vrachtauto. Inmiddels rijden er in Nederland al zo’n 15.000 elektrische bestelauto’s. Een aanzienlijk gedeelte hiervan betreft de zwaardere bestelauto’s (van boven de 3500 kg), en voor deze voertuigen is het belangrijk dat de tijdelijke ontheffing voor rijbewijs C wordt verlengd.

Verdere uitdagingen

Met het oplossen van de twee genoemde problemen is de weg voor elektrische bestelauto’s nog niet vrijgemaakt. evofenedex werkt hard samen om er voor te zorgen dat de elektrische bestelauto’s wettelijk niet gezien worden als vrachtauto. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanbrengen van extra technische voorzieningen, zoals een zware stalen achterbumper. Of het gaat, omdat ze meer wegen dan 3500kg, om toegang tot bepaalde (voor vrachtauto’s afgesloten) gebieden in stadscentra. Voor veel ondernemers leidt het aanhangwagenverbod in de huidige regeling ook tot problemen: zij moeten nu nog noodgedwongen kiezen voor een bestelauto met een verbrandingsmotor. evofenedex pleit er dan ook voor om oplossingen hiervoor te vinden. 

In ieder geval zullen bedrijven die op dit moment een elektrische (zware) bestelauto overwegen aan te schaffen die bestuurd kan worden met rijbewijs B de komende dagen meer duidelijkheid krijgen van de minister.