skipToContentskipToFooter

Ondernemers stappen over op elektrisch om regelgeving of imago

18-04-2024 De totale verschuiving naar duurzame mobiliteit vordert te langzaam door hardnekkige misvattingen en een gebrek aan kennis staan. Dat blijkt uit het eerste Trendrapport Duurzame Mobiliteit van Nationale-Nederlanden. Zo heeft meer dan driekwart van de zzp'ers nog steeds een voertuig dat rijdt op fossiele brandstoffen. 

Als deze laatstgenoemde groep overstapt speelt het milieu voor de helft van de autobezitters een sleutelrol. Voor het mkb en grootzakelijke organisaties zijn, naast milieuoverwegingen, toekomstige wet- en regelgeving (respectievelijk 48 procent en 52 procent) en het verbeteren van het bedrijfsimago (47 procent en 49 procent) belangrijke beweegredenen om het vervoer te verduurzamen.

Vooroordelen vertragen transitie

Uit het Trendrapport blijkt dat minder dan de helft van de particulieren en zzp'ers op de hoogte is van toekomstige wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Onder meer misvattingen over de totale kosten van elektrische auto’s weerhouden velen ervan om de overstap te maken; bijna driekwart van de respondenten gelooft ten onrechte dat verzekering en maandelijks onderhoud duurder zijn dan bij auto's op fossiele brandstoffen.

Naast de bovenstaande conclusies blijkt ook dat vooral jongeren elektrisch rijden wel zien zitten, met name vanwege het milieu. Daarnaast geeft 87 procent van de werkgevers in het mkb aan werknemers te stimuleren om duurzaam te reizen. Maar de werknemers zelf zitten er niet op te wachten. Driekwart geeft aan dat ze niet door de werkgever gestimuleerd willen worden duurzaam te reizen. Zowel particulieren als ondernemers wijzen naar de overheid als hoofdverantwoordelijke om het gebruik van duurzame vervoersmiddelen te stimuleren.

28 mei: Duurzaam Vervoer Inspiratie Event

Van het volledig electrificeren van je wagenpark tot de overstap naar spoor of binnenvaart. Alles over duurzaam vervoer kom je te weten op 28 mei in Zoetermeer.

cta_visual.jpg